nieuws

‘Geen reden tot zorg financiën ziekenhuis’

bouwbreed

Er dreigen geen faillissementen bij ziekenhuizen als gevolg van veranderingen in de wetgeving. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) in reactie op het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). Het fonds waarschuwt voor de slechte financiële positie van ziekenhuizen.

“De besluitvorming over het nieuwe zorgstelsel is nog niet helemaal afgerond. Het is dus voorbarig om nu al te waarschuwen voor financiële problemen bij ziekenhuizen”, laat een woordvoerder van toezichthouder Nza weten.
De Nza-woordvoerder relativeert verder het financiële belang van de huisvesting van zorginstellingen, waar het Wfz borgstellingen voor verstrekt. “Het gaat om slechts 10 procent van de totale begroting van een ziekenhuis.” De toezichthouder erkent wel dat de zorginstellingen krap bij kas zitten. “Het klopt dat ziekenhuizen geen dikke speklaag hebben.” De Nza reageert op de brief die het Wfz naar minister Klink van Volksgezondheid heeft gestuurd. Het waarborgfonds waarschuwt hierin voor de gevolgen van de marktwerking in de zorg. Ziekenhuizen kunnen volgens het Wfz door de geplande aanpassingen in de wetgeving bij ongunstige ontwikkelingen al snel in grote financiële problemen komen.

Vangnet

Directeur Herman Bellers van het Wfz erkent dat er op dit moment geen faillissementen dreigen, maar vindt wel dat niet alle vangnetten in de sector moeten verdwijnen. “Zorginstellingen die in de financiële problemen belanden kunnen nu nog bij de Nza aankloppen voor een sanering. Er zijn plannen om dat vangnet in het kader van de marktwerking te schrappen”, beschrijft Bellers zijn zorgen.
Zorgbestuurder Bellers is van mening dat het voorlopig nog te vroeg is om de noodsteun van het Rijk voor zorginstellingen te laten vervallen. “Zijn de problemen echt groot, dan moet de Nza bij kunnen springen.”
Marktwerking in de zorg heeft volgens Bellers een enorme impact. Daarbij komt dat volgens de Wfz-directeur veel instellingen in het duister tasten over hoe de toekomst er voor hen precies uit komt te zien.
De bestuurder vraagt zich hardop af of ziekenhuizen wel in staat zijn om de klappen op te vangen die mogelijk vallen door de marktwerking in de zorgsector. “Het vermogen van ziekenhuizen is de laatste tijd met enkele procenten gegroeid. En de winsten zijn ook niet heel hoog. Kijk je vervolgens naar de bezuinigingsplannen van het kabinet, dan vraag je je af waar de instellingen dat allemaal van moeten betalen.”
Nieuwe wetgeving maakt ziekenhuizen vanaf 1 januari 2008 zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun huisvesting. Tot op heden staat het Rijk garant voor de huisvestingslasten.

Reageer op dit artikel