nieuws

Geen inbreng bouwer bij bestek Westraven

bouwbreed

Het is in de optiek van de aannemer bijna onverantwoord als een opdrachtgever uitvoerende partijen niet betrekt bij het bestek. Ballast Nedam-directeur Arthur de Backker vindt het nog steeds jammer dat de Rijksgebouwendienst twee jaar geleden koos voor een dergelijke traditionele benadering bij een prestigieus en complex project als de renovatie en nieuwbouw van Rijkswaterstaat in Westraven.

Het is niet meer van deze tijd om opdrachtnemers geen invloed te geven op de invulling van het bestek. “We mochten indertijd (2005) pas aanschuiven op het moment dat alle keuzes al zijn gemaakt. Daar loop je tijdens de uitvoering keihard tegenaan. Onpraktisch en ook duurder”, vat De Backker zijn kritiek samen.
Hij heeft er geen moeite mee als een opdrachtgever zelf een architect kiest die een voorlopig of zelfs al een definitief ontwerp maakt. Bij grote vastgoedprojecten is direct daarna echter het moment gekomen dat uitvoerende partijen aanschuiven. “De periode van ‘niet nadenken, maar bouwen’ behoort eigenlijk tot het verleden.” Hij is zelf groot voorstander van de contractvorm ‘engineering & build’.
De Backker is opgetogen over de verschuiving die hij de afgelopen jaren waarneemt bij grote vastgoedprojecten. De markt krijgt steeds meer ruimte, maar in zijn ogen is nog een wereld te winnen. Opdrachtgevers moeten zich professioneler gedragen, maar hetzelfde geldt voor opdrachtnemers.
Hij beseft dat slechts een handjevol aannemers de vraag naar vastgoed-pps kunnen bijbenen en veel andere bouwers nog blijven hangen in traditionele rollen. “Het is relatief makkelijk om traditioneel te blijven denken, alleen te denken aan het eigen belang en af te wachten. Dat draait in de praktijk bijna altijd uit op een gevecht met de opdrachtgever”, analyseert De Backker.
Ballast Nedam dingt mee bij de IB/Belastingsdienst in Groningen, de Kromhoutkazerne in Utrecht en het detentiecentrum bij de Airport Rotterdam. Bij de pps voor het belastingkantoor in Doetinchem is de bouwer onlangs afgevallen.

Vooruitstrevend

“Nu zijn aanbestedingen toch nog vaak relatief traditioneel of in een pps juist super vooruitstrevend. We moeten in mijn ogen naar een tussenweg en daarbij moeten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een andere rol accepteren.” In zijn ogen hoort daar ook een eerlijker risicoprofiel bij, waarbij de partij die het beste de risico’s kan dragen, die ook moet dragen. Opvallend genoeg is projectmanager Etienne Schoenmaeckers van de Rijksgebouwendienst het wat dat laatste betreft in grote lijnen met hem eens. “Dat heeft ook veel te maken met vertrouwen en open communiceren”, vult Schoenmaeckers aan. Vertrouwen dat snel wordt geschaad als partijen in hun eigen straatje doorploeteren en problemen en risico’s niet eerlijk op tafel leggen. “Als het dan misgaat, zit je bijna altijd bij de rechter.”
Op pagina 5:
‘Gedwongen huwelijk’ bij
Westraven pakte goed uit.

Reageer op dit artikel