nieuws

Flora Holland vecht bouw nieuwe wijk aan

bouwbreed

De bouw van de nieuwe wijk Frederiksoord Zuid bij Rijnsburg is onzeker geworden door een uitspraak van de Raad van State. Die heeft een beroep van de bloemenveiling Flora Holland tegen het bestemmingsplan gegrond verklaard. De ontsluiting van deze dorpsuitbreiding voor Rijnsburg blijkt niet goed te zijn geregeld.

Eerst een fatsoenlijk wegenplan maken en dan pas bouwen, is hier het motto van Flora Holland en de Raad van State sluit zich daarbij aan. De veiling, die sinds jaar en dag vanuit Rijnsburg opereert, ziet de aan- en afvoer van bloemen nu al ernstig belemmerd door files in de omgeving en vreest dat de geplande wijk met 400 woningen de situatie verder zal verergeren.
De betrokken gemeentebesturen, van Oegstgeest en Katwijk, beraden zich over de mogelijkheden de wijk alsnog te realiseren. De bouwwerkzaamheden hadden in 2009 moeten beginnen.
Vaststaat dat het niet eenvoudig wordt het verwachte extra verkeersaanbod voldoende ruimte te geven. De veiling heeft er met succes op gewezen dat het wegennet in de regio nu al overbelast is. Dit vormt een groot probleem voor de handel in dagverse producten waarvan de veiling het moet hebben.

Beperkt

De situatie dreigt in de nabije toekomst volledig uit de hand te lopen omdat de verkeersdruk hoe dan ook fors toeneemt, terwijl de wegcapaciteit achterblijft. De gemeentebesturen noemen de invloed van Frederiksoord Zuid op het totale verkeersaanbod beperkt. Maar de gevolgen kunnen heel groot zijn wanneer de wegcapaciteit nu al aan zijn grens zit, veegt de Raad dit verweer van tafel.
Wat de effecten van de wijk op het verkeersaanbod precies zullen zijn, is bij de vaststelling van het bestemmingsplan bovendien niet duidelijk gemaakt, gaat de Raad verder. De aantallen huidige en toekomstige verkeersbewegingen hadden moeten worden afgezet tegen de ruimte die het wegennet biedt.
Daaruit had ook helder moeten worden wat de verwachte toename voor gevolgen heeft voor de congestiekans én de duur van de wachttijden. Volstrekt onduidelijk is, kortom, of de bloemenwagens niet hopeloos vast komen te zitten.

Ingrepen

De gemeenten meenden dat op plaatselijk niveau vooralsnog wat kleine ingrepen in de weginrichting volstaan, al erkenden ze ook zelf al dat deze maatregelen onvoldoende zijn. De hoop werd gevestigd op toekomstige maatregelen “op een hoger schaalniveau”, dat zich uitstrekt tot de aansluitingen met de A44.
Dat zijn zaken voor de langere termijn en de plannen ervoor zijn in de ogen van de Raad van State “thans te onzeker om hiermee in het kader van de beoordeling van de voorliggende plannen rekening te houden”.

Reageer op dit artikel