nieuws

Energiecertificaat woning vergt goed advies

bouwbreed

Na jaren uitstel wordt het in 2008 dan toch verplicht een energiecertificaat vast te stellen bij de verkoop of verhuur van een woning. De aanwezigheid van een certificaat zal worden gecontroleerd bij een transactie, het systeem is vergelijkbaar met een apk voor auto’s. Een certificaat wordt opgesteld door een gecertificeerd bureau en is 10 jaar geldig. Tom ter Bekke plaatst een kritische noot bij het uitbrengen van energiecertificaten door niet onafhankelijke partijen.

Na jaren uitstel wordt het in 2008 dan toch verplicht een energiecertificaat vast te stellen bij de verkoop of verhuur van een woning. De aanwezigheid van een certificaat zal worden gecontroleerd bij een transactie, het systeem is vergelijkbaar met een apk voor auto’s. Een certificaat wordt opgesteld door een gecertificeerd bureau en is 10 jaar geldig. Tom ter Bekke plaatst een kritische noot bij het uitbrengen van energiecertificaten door niet onafhankelijke partijen.
In een persbericht op de site van SenterNovem besteedde deze organisatie onlangs aandacht aan een gezamenlijk initiatief waarbij Eneco Energie, de NVM en adviesbureau EMMA samen invulling geven aan het opstellen van energiecertificaten voor woningen in Rotterdam.
Verkoopargument In het samenwerkingsverband nemen makelaars in de woning alle variabelen op die nodig zijn voor een energiecertificaat.
Vanachter een bureau verzorgen Eneco en EMMA vervolgens het certificaat en het verbeteringsadvies. Eneco ondersteunt aansluitend de klant bij het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen. Hiervoor zijn prijsafspraken gemaakt met uitvoerders. Een belangrijke vraag die moet worden gesteld bij deze gang van zaken is in hoeverre partijen als een makelaar of een energieleverancier primair betrokken zouden moeten zijn bij het vaststellen van de certificaten en het geven van adviezen voor energiebesparende maatregelen. Immers voor de makelaar die een woning verkoopt zal een gunstige beoordeling een extra verkoopargument zijn. Voor het energiebedrijf is juist een slechte score een goed argument om bijvoorbeeld een nieuwe ketel aan te bieden. Omdat de kosten later worden terugverdiend, kunnen deze partijen de kosten voor een certificaat onwaarschijnlijk laag houden. Het mes snijdt echter aan twee kanten: omdat ze belang hebben bij de uitkomst van het energiecertificaat, is de onafhankelijkheid en het op juiste wijze vaststellen van het label mogelijk in het geding.
Uit gesprekken met (NVM) makelaars blijkt dat ook zij inmiddels hun vraagtekens plaatsen bij deze gang van zaken. Volgens deze makelaars komt een energiecertificaat tegen onwaarschijnlijk lage kosten als ongeloofwaardig over. Sommige makelaars spreken al van een ‘wassen neus’.
Het vaststellen van het energiecertificaat, maar vooral de ‘maatwerkadviezen’ voor energiebesparende maatregelen vergen een goed en deugdelijk advies dat is opgesteld door een onafhankelijke specialist.
Ook aspecten als het binnenmilieu van de woning en het voorkomen van vochtschade bij besparingsmaatregelen horen daarbij. Pas als er aandacht is voor deze problematiek en de onafhankelijkheid van de inspecteur en adviseur is gewaarborgd, zal het energiecertificaat voor woningen uitdraaien op een succes.

Bewustwording

Hopelijk zal door de overheid goed worden toegezien op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het werk. Anders lijkt Nederland opgezadeld met niet meer dan een formaliteit zonder echt het doel te bereiken. Namelijk bewustwording van het energieverbruik en bovenal objectieve, degelijke en onafhankelijke adviezen hoe dit verbruik is terug te dringen.
Ir. Tom ter Bekke
TechnoConsult, Heeswijk/Dinther
secretariaat@technoconsult.nl

Voor het energiebedrijf is een slechte score een argument om een nieuwe ketel aan te bieden. Foto: Hollandse Hoogte

Reageer op dit artikel