nieuws

Drang om moerasdelta permanent om te spitten

bouwbreed

Hoogleraar Herman Pleij steekt de ingenieurs een hart onder de riem als vormgevers van Nederland. Zijn bewoners klagen weliswaar volop, maar nergens ter wereld wordt een zo hoog individueel welbevinden gemeten als juist in die bijzondere delta aan de Noordzee.

Tijdens het achttiende lustrum van ingenieurskoepel Onri in Utrecht was de professor in historische Nederlandse Letterkunde op dreef. Diep waren zijn analyses van Nederland en de Nederlanders. “We zijn gewend om in het eigen land permanent te spitten, we hebben het immers zelf gemaakt. De Schepper heeft ooit zijn uitverkoren volk hier de opdracht gegeven de met opzet niet voltooide moerasdelta alsnog af te maken. Vanuit die overtuiging is de rusteloze ordeningsdrang van de moerasdelta geboren”.
Vanwege hun opdracht ziet Pleij eigenlijk alle Nederlanders als ingenieurs, de ene nog meer dan de andere, tot het niveau van de Onri toe.
“Alles in ons land moet een eigen plaats krijgen en daar steeds weer aan herinnerd worden, bijgesteld, getrimd, aangepast, hernieuwd, gerestaureerd en in overeenstemming gebracht met de courante smaak of de veronderstelde noodzaak. Bouwput Nederland is wat Pleij betreft permanent onder constructie. Nu weer is de historie in de mode. “Op stadsniveau zijn we niet vies van het optrekken van compleet nieuwe poorten en kastelen, die in beton vorm moeten geven aan bestuur en commercie”.
De Onri gebruikte haar feest om de belangstelling voor de techniek verder aan te wakkeren met de uitreiking van een erewimpel. Voorzitter Jan Coppes prees winnaar Technasium als prima initiatief om de jeugd enthousiast voor techniek te maken. Het kenniscentrum helpt het middelbaar onderwijs bij het aanbieden van het extra examenvak Onderzoek en Ontwerpen. Zo stuurde een Utrechtse school in samenwerking met ingenieursbureau Movares een klas op pad om de geluidsoverlast van een railverbinding te onderzoeken. De klachten uit de buurt vielen reuze mee maar de kennismaking met de regels bij de gemeente gaven het probleem een geheel nieuwe dimensie.

Reageer op dit artikel