nieuws

Bouwbudget huisvesting scholen omlaag

bouwbreed

Gemeenten hebben in 2006 1,2 miljard euro in de huisvesting van scholen gestoken. Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Grootste verliezer is het voortgezet onderwijs dat vorig jaar 349 miljoen euro kreeg voor de huisvesting, ruim een vijfde minder dan in 2005.

De scherpe daling in 2006 van het gemeentelijke huisvestingsbudget voor scholen in het voortgezet onderwijs hangt volgens het CBS samen met nieuwe regelgeving. In dat jaar is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud verschoven van de gemeente naar de school zelf. “Vooral de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben fors geschrapt”, licht een woordvoerder van het CBS de ontwikkeling toe.

Speciaal onderwijs

Absolute winnaar in 2006 is het speciaal onderwijs dat zich richt op onder andere moeilijk opvoedbare kinderen.
Het gemeentelijke huisvestingsbudget voor de onderwijsinstellingen in deze deelsector nam in 2006 met een derde toe en steeg naar 121 miljoen euro. De gemeenten maken daarmee de daling goed van 2005. In dat jaar kelderde het huisvestingsbudget voor het speciaal onderwijs met een kwart naar 93 miljoen euro. Het aandeel in de totale begroting van het speciaal onderwijs stijgt van 7 procent een jaar eerder naar 10 procent in 2006.
De huisvesting van het basisonderwijs is al sinds het einde van de jaren negentig goed voor ten minste de helft van de totale begroting. Desondanks maakt de kostenpost in 2006 een daling door van 4 procent waarmee gemeenten vorig jaar 609 miljoen euro hebben uitgegeven.
De budgetten voor het basisonderwijs maakten in 2004 de sterkste stijging door. In dat jaar groeide de kostenpost met een vijfde naar 619 miljoen euro. Het investeringsvolume voor basisscholen stabiliseert zich in 2005 met een stijging van 3 procent op 636 miljoen euro.
De totale onderwijsinvesteringen van gemeenten pieken voorlopig in 2005. In dat jaar besteden de lokale overheden 1,28 miljard euro aan de huisvesting van de scholen, 3 procent meer dan het voorgaande jaar. De sterkste stijging over de afgelopen vier jaar meet het CBS in 2004. In dat jaar groeit het totale huisvestingsbudget in vergelijking met het voorgaande jaar met een kwart naar 1,25 miljard euro.

Verschuiving

De enorme stijging van de bestedingen aan onderwijshuisvesting door gemeenten, in 1994 lag het totale budget nog op 216 miljoen euro, hangt samen met de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor scholenbouw van het Rijk naar de gemeenten

Reageer op dit artikel