nieuws

Bouw zoekt naar betere relatie met opdrachtgever

bouwbreed Premium

De bouw is naarstig op zoek naar oplossingen om de relaties met opdrachtgevers te verbeteren. Voordat het zover is, moeten nog de nodige hobbels genomen worden.

Uitstroom van inhoudelijke kennis bij overheidsopdrachtgevers, clustering van opdrachten waardoor het midden- en kleinbedrijf minder makkelijk mee kan dingen bij aanbestedingen en de hoge aanbestedingskosten zijn onderwerpen waar bouwbedrijven tegenaan lopen in hun relatie met overheidsopdrachtgevers.
“De afdelingen Gemeentewerken bestaan bijna nergens meer. Ook Rijkswaterstaat verliest mensen die hun weg wisten op de bouwplaats. Rijkswaterstaat is kleiner geworden en wordt nog steeds kleiner. Het clusteren van 130 onderhoudscontracten in Zeeland tot vijf contracten heeft mede ten doel om de dienst te verkleinen”, vertelt Peter Paul van der Kaaij, in het dagelijks leven directeur van bouwbedrijf VBK in Hoorn.
Hij liet op een bijeenkomst van de Regieraad Bouw Regio Randstad zijn licht schijnen op de praktijkervaring die aannemers hebben met opdrachtgevers. Zijn probleem met de kennisuitstroom is dat zonder gehinderd te worden door inhoudelijke kennis, gestuurd wordt op het proces in plaats van op het eindresultaat. “Hierbij wordt eraan voorbijgegaan dat juist wederzijds begrip op uitvoerend technisch niveau voorkomt dat je vervalt in contractuele haarkloverij en juridisch touwtrekken. Dat staat weer haaks op dialoog en een goede relatie”, aldus Van der Kaaij.
Hij ergert er zich verder aan dat er maar al te vaak een koppeling gelegd wordt tussen kleine en middelgrote opdrachtgevers en het mkb in de bouw. “Dat suggereert dat dit een specifieke markt is waarop grote bedrijven zich niet vertonen.”
Niets is echter minder waar. “Net als op het voetbalveld wordt een wedstrijd beslist op het middenveld, dat wil zeggen dat er vooral in het middensegment van de bouwmarkt sprake is van concurrentie tussen midden en groot”, aldus de VBK-directeur.
Daarbij wijst hij erop dat het aantal grote projecten beperkt is. De gemiddelde ordergrootte wordt gemeten in de orde van tonnen, niet in miljoenen. Ook werkmaatschappijen van de grote bouwers bewegen zich in die markt.
Clusteren van werken kan daardoor bedreigend zijn omdat de concurrentie tussen groot- en middenbedrijf op een deel van de markt wordt beperkt. Dat betekent in zijn visie dat opdrachtgevers zichzelf in de vingers snijden omdat het verschraling van de marktverhoudingen inhoudt.
Ook de kosten van aanbestedingen zijn voor het middenbedrijf hoog al was het maar “omdat je na de parlementaire enqu ê te veel vaker moet schieten voordat het raak is.” Een oplossing is een getrapte selectie waarbij de voorselectie gebeurt op basis van algemene gegevens. Vervolgens gaat de selectie verder op basis van een presentatie van bijvoorbeeld een schetsontwerp.

Reageer op dit artikel