nieuws

‘Zwakke schakels Noord-Holland ruim op tijd klaar’

bouwbreed Premium

Deze zomer bezoekt Cobouw de zwakke schakels aan de Nederlandse kust, versterkingsprojecten die binnen twintig jaar niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Daarbij wordt ook gekeken of de ruimtelijke kwaliteit een impuls nodig heeft.Vandaag: de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering en Den Helder-CallantsoogZwakke schakel de Hondsbossche en Pettemer Zeewering loopt achter op de rest van de schakels langs de Nederlandse kust. De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn er echter van overtuigd dat ze de deadline van 2015 makkelijk halen.

Projectleider Rob Buursink van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Chris Lansink van het projectteam Kustvisie van de provincie Noord-Holland kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De twee zwakke schakels in Noord-Holland zijn niet onveilig. Ze voldoen niet aan de wettelijke normen, maar dat is iets anders. “Er wordt nu hard gewerkt om die normen te halen”, zegt Lansink.
Zo zijn er – als tijdelijk maatregel – damwanden 6 meter diep in de Pettemer Zeewering geslagen, aldus Buursink op de enorme zeedijk met uitzicht op het dorpje Petten. “Die blijven er vijf jaar inzitten. Dan gaan we bezig met de echte robuuste oplossing.”
De beide mannen zijn al tientallen keren op bezoek geweest op de dijk. Om te genieten van het uitzicht. Maar vooral met de gedachte dat er iets moet gebeuren. April vorig jaar had de provincie een voorkeursalternatief uitgewerkt. Rijkswaterstaat gooide echter roet in het eten. Op basis van nieuwe hydraulische gegevens bleek dat het alternatief, een overslagbestendige dijk, bij lange na niet de bescherming voor de bewoners achter de dijken kon garanderen. Sterker nog: het alternatief kwam behoorlijk ongunstig uit de berekeningen. Dat was een flinke tegenslag voor de betrokkenen, zeggen de twee. Helemaal omdat dit alternatief boven zeewaarts en binnenlands versterken was verkozen, omdat het veel goedkoper was. “Daar hebben wij echt mee in onze maag gezeten en het heeft ons overvallen”, beaamt Lansink. “Maar het is maar goed dat het ruim voor het daadwerkelijk versterken naar buiten kwam.”
Na ruim een half jaar naberekenen met de nieuwe hydraulische randvoorwaarden kwamen provincie, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat tot de conclusie dat het buitentalud van de dijken bij Petten te steil zijn en de bodem te diep om er overslagbestendige dijken van te maken. Achteraf bezien zijn Buursink en Lansink wel blij dat ze op tijd met de nieuwe gegevens werden geconfronteerd. “We kunnen nu beter bekijken welke combinatie van maatregelen nodig is”, zegt de projectleider van Hollands Noorderkwartier. Eventuele oplossingen zijn miljoenen kuub zand voor de dijk spuiten, het buitentalud verruwen, een verhoging van de dijk of de binnenkant versterken. “Of natuurlijk een combinatie hiervan.”
Maar door alle perikelen lopen de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wel vertraging op. Waar de overige prioritaire zwakke schakels al zijn begonnen met de uitvoering of op het punt staan om dit te doen, moeten Buursink en Lansink bijna alles opnieuw doen. “Maar met de herziene planning starten we alsnog in 2010 met de uitvoering. Wij gaan ervan uit dat het maximaal drie jaar duurt om de zeedijk te beschermen dus dan halen we de deadline van 2015 met gemak”, zegt Rob Buursink vol vertrouwen.
Ingenieursbureau Witteveen + Bos is inmiddels bezig met de startnotitie mer (milieueffectrapportage) die eind van dit jaar klaar moet zijn. Samenhang tussen de twee zeedijken is daarbij heel erg belangrijk, aldus Lansink van de provincie. “Maar ook de samenhang met onze andere zwakke schakel tussen Den Helder en Callantsoog.”
Dat is van een hele andere orde, zeggen zij. Maar niet minder belangrijk. Buursink: “In Petten hebben we te maken met een zeedijk. In de Kop van Noord-Holland zijn het de duinen die het water tegen moeten houden. Maar als we zand gaan opspuiten bij Petten kan dat effect hebben voor de zwakke schakel bij Callantsoog. Het lijkt logisch, maar je moet er wel rekening mee houden.”

Ander plan

Omdat de zwakke schakel tussen Den Helder en Callantsoog anders is, hebben Noord-Holland en het hoogheemraadschap, hoewel de twee prioritaire zwakke schakels wel degelijk met elkaar te maken hebben, een ander plan opgesteld. Daar is gekozen voor een zeewaartse oplossing, zegt Lansink van het projectteam Kustvisie. “Er wordt ongeveer 10 tot 15 miljoen kuub zand in het kustfundament toegevoegd. Dat zal het huidige strand maximaal 200 meter verbreden. Een echte robuuste oplossing die niet alleen de veiligheid versterkt, maar ook een impuls geeft aan de ruimelijke kwaliteit.” Buursink valt hem bij: “Door de hoeveelheid zand kan er ook een extra duinenrij ontstaan”, zegt hij op een winderige uitkijkpost waardoor zijn net gesproken woorden heel logisch lijken.
Met deze zwakke schakel zal een aannemer pas over vier jaar kunnen beginnen. Dit omdat, naast de gebruikelijke mer, de provincie wil onderzoeken of er ook ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is. “We moeten private partijen opzoeken om de ruimtelijke ordening hier goed te combineren met kustversterking. Dat kan hier en dat willen we ook graag.”

Reageer op dit artikel