nieuws

Zeesluis IJmuiden steeds urgenter

bouwbreed

De bouw van een nieuwe, grotere zeesluis bij IJmuiden wordt hoe langer hoe noodzakelijker. De groei van de goederenstromen richting Amsterdamse havens neemt sneller toe dan verwacht.

De zeehavens van Amsterdam blijven stormachtig groeien. In het eerste halfjaar van dit jaar nam de overslag met 9,2 procent toe tot 47,7 miljoen toen. Die groei is hoger dan geprognosticeerd in het meest optimistische scenario.
Daarmee neemt de druk om een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden te bouwen verder toe. De huidige grote sluis, de Noordersluis, bij de oplevering in 1929 de grootste sluis ter wereld, heeft onvoldoende capaciteit om de toenemende goederenstromen en de steeds grotere schepen snel de Amsterdamse havens binnen te loodsen.
Daar komt nog bij dat de andere drie sluizen, die dateren van laat negentiende eeuw, te klein en te ondiep zijn. Zelfs de ook steeds grotere kustvaarders passen daar lang niet altijd in.

Congestieprobleem

Recentelijk heeft het Centraal Planbureau berekend dat de congestieproblemen zich kunnen voordoen als de goederenstromen boven de 90 miljoen ton uitkomen. De gemiddelde doorvaartijd zal dan met zo’n anderhalf uur toenemen. Bij een doorgroei boven de 100 ton komt daar nog 2,5 uur bij. Gezien de kosten van de zeeschepen, ongeveer 60.000 euro per dag, kan dat voor reders aanleiding zijn de Amsterdamse havens links te laten liggen.
Die 90 miljoen zal volgens de Amsterdamse havens dit jaar al gehaald worden. “We lopen twee tot drie jaar voor op het scenario met de hoogste groei”, aldus een woordvoerder van het Amsterdamse Havenbedrijf.

Financiering

Niet voor niets is begin juli van dit jaar tijdens een bestuurlijk overleg met verkeersminister Eurlings afgesproken dat hij gaat bekijken of een nieuwe zeesluis te realiseren is. Daarbij moet de regio zelf verkennen op welke manier de aanleg van de sluis kan worden gefinancierd.
Zeehavens Amsterdam zet nu alles op alles om beide verkenningen snel te doen uitvoeren. De hoop is dan dat komend voorjaar de knoop doorgehakt kan worden waarna de bouw van een nieuwe zeesluis snel ter hand kan worden genomen.
Dit is te meer van belang aangezien de Amsterdamse haven verwacht dat de goederenstromen steeds verder zullen groeien en sneller dan bijvoorbeeld het CPB denkt. Zo nam het CPB aan dat de verwachte groei van kolenoverslag lager zal uitkomen dan Amsterdam denkt. In het eerste halfjaar is daar weinig van te merken, de overslag nam juist met bijna 21 procent toe dankzij de groeiende vraag naar kolen vanuit Duitsland.

Reageer op dit artikel