nieuws

Winsemius bezorgd over wijkaanpak

bouwbreed

De dringende aanpak van de probleemwijken dreigt flinke vertraging op te lopen vanwege ‘Haagse spelletjes’ over geld. Het kabinet moet opschieten en afzien van een heffing op het vermogen van de corporaties voor de financiering van de wijkenaanpak.

Met deze boodschap heeft oud-minister van volkshuisvesting Winsemius deze week aan de bel getrokken over de trage voortgang van de plannen van het kabinet voor de aanpak van de problemen in de veertig achterstandswijken.
Winsemius, die als minister anderhalf jaar geleden groot alarm sloeg over de situatie in met name de oude wijken in de grotere steden, maakt zich zorgen over de manier waarop het nieuwe kabinet te werk gaat. “Ze zijn nu een halfjaar bezig en er is nog steeds geen zicht op hoe de financiering rond moet komen”, aldus de voormalige VVD-minister gisteren op Radio 1.

Moeizaam

Winsemius vreest voor grote vertraging in de wijkenaanpak omdat de onderhandelingen tussen het kabinet en de corporaties over de financiering ervan tot nu toe zeer moeizaam verlopen. Het was de bedoeling dat er al voor de zomer een akkoord zou zijn, maar half juli werd besloten de gesprekken met de vereniging van corporaties, Aedes, over de zomer heen te tillen,
Het kabinet eist de komende vier jaar in totaal 3 miljard euro van de corporaties voor de wijkenaanpak. Dit geld zou in een publiek investeringsfonds moeten worden gestopt waaruit de gemeenten met probleemwijken de komende acht tot tien jaar kunnen putten. Het kabinet wil het liefst een overeenkomst op vrijwillige basis met de corporaties over hun bijdrage aan het fonds. Als de corporaties niet meewerken, wil het kabinet de huisvesters een jaarlijkse heffing van 750 miljoen euro opleggen.

Verzet

De corporaties verzetten zich heftig tegen een dergelijke heffing en hebben al eerder aangekondigd naar de rechter te stappen als het kabinet de miljardenvermogens van de corporaties gaat afromen. Aedes heeft al vaker aangegeven fikse investeringen te willen doen in de wijken maar wel onder voorwaarde dat de corporaties zelf zeggenschap houden over de besteding van het geld.
De sociale huisvesters vinden Winsemius aan hun zijde. In het weekblad Vrij Nederland constateert de oud-minister dat het kabinet kennelijk de controle over de investeringen in de wijken wil vergroten. “Maar dat is geen goed idee. Als je de aanpak van de wijken vanuit Den Haag gaat sturen werkt het niet”, aldus Winsemius. De onderhandelingen tussen minister Vogelaar (Wonen) en Aedes worden volgende week hervat.

Reageer op dit artikel