nieuws

Revolutie in mechanisatie straatwerk verdeelt sector

bouwbreed

Machinaal straten staat op het punt het werk van de straatmaker voorgoed te veranderen. De aanstaande revolutie doet volgens Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie in de Bouwkolom (CIB) veel stof opwaaien. “De argumenten van voor- én tegenstanders zijn volstrekt legitiem.”

Vanaf de zijlijn is het voor Oskam een helder verhaal. De straatmakersbranche moet moderniseren. De instroom van jonge straatmakers is zo gering, dat de sector alleen al om te overleven moet innoveren. Daarnaast dwingen de zware arbeidsomstandigheden in de sector de straatmakers om machines in te zetten die het werk verlichten.
In de praktijk pakt de heldere analyse van Oskam heel anders uit. De door zelfstandige zonder personeel (zzp’ers) en traditioneel werkende straatmakers gedomineerde brancheorganisatie Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) staat voor de moeilijke opgave om de mechanisatie van het straatwerk in goede banen te leiden. “De OBN zou met een visie moeten komen die de hele sector bindt. Maar in plaats daarvan lijkt het bestuur een houding van verzet te ontwikkelen tegen machinaal straten.”

Op de rem

Klassieke straatmakers en zzp’ers vrezen dat zij niet meer aan de bak komen als het machinaal straten op grote schaal wordt doorgevoerd. En met die gedachte in het achterhoofd laten zij de OBN voortdurend op de rem trappen. Tegelijkertijd willen de voorstanders van machinaal straten hun investeringen in duur materieel terugverdienen. “Uiteindelijk gaat het er gewoon om wie de opdracht krijgt”, brengt Oskam de tegenstellingen tot de onderliggende belangen terug.
Een onderzoek zou de discussie over mechanisatie van de straatmakerssector volgens Oskam een duwtje in de goede richting kunnen geven. “Wil je de partijen weer bij elkaar krijgen, dan moet je uitzoeken hoe een brancheorganisatie op heldere wijze alle belangen dient.”
De partijen bij elkaar houden is in de visie van Oskam van groot belang voor een succesvolle mechanisatie van het straatwerk. “Is er binnen de branche geen vruchtbare voedingsbodem voor innovatie, dan komt die niet van de grond omdat prikkels hiervoor van buiten komen”, stelt de innovatiespecialist.
Wil de OBN een centrale rol blijven vervullen, dan is volgens Oskam een andere organisatiestructuur nodig dan nu het geval is. Naast de optie om de OBN te herstructureren, zou de sector er ook voor kunnen kiezen om een hele nieuwe vereniging op te richten. “Als de OBN-bestuurders daadkracht en visie tonen kan de sector verschillende wegen bewandelen.”
Om de tegenstellingen te overbruggen, moet de OBN wat betreft de CIB-directeur nu snel wakker worden. Een eventuele afsplitsing van de vooruitstrevende straatmakers is nu eenmaal niet in het belang van de sector. “Blijft de OBN vasthouden aan de huidige koers, dan ontstaat er vanzelf een aparte club van straatmakers. De club van de vernieuwers die terecht om passende ruimte vraagt voor hun plannen.”

Baksteen

Naast de straatmakers zelf spelen wat Oskam betreft ook de producenten van bestratingsmateriaal een belangrijke rol bij de mechanisatie van de sector. De producenten van betonnen klinkers spannen zich hier al jaren voor in, maar de baksteenfabrikanten moeten volgens hem nog een flinke slag maken. “In oktober organiseert de baksteensector een demo-doedag om te laten zien wat voor bestratingsoplossingen er met gebakken steen zijn”, vertelt Oskam. “Maar ik denk dat ze daar eerder gaan laten zien wat er allemaal niet kan.”
Oskam stoort zich aan de opstellingen van de baksteenproducenten die nog steeds volhouden dat hun stenen moeilijk machinaal gelegd kunnen worden. Individuele fabrikanten komen wel met goede oplossingen, maar die kennis wordt vervolgens niet binnen het eigen netwerk gedeeld.
De volgens Oskam noodzakelijke kruisbestuiving tussen baksteenfabrikanten en machinebouwers komt hierdoor maar moeizaam op gang. “De baksteenproducenten willen met gebakken lucht goede prestaties leveren. Maar dat kan pas als je ook je huiswerk hebt gedaan.”

Reageer op dit artikel