nieuws

‘Overheid remt innovaties van jonge technische bedrijven’

bouwbreed Premium

De overheid remt innovaties door nauwelijks steun te geven aan jonge technische bedrijven die vernieuwende plannen willen uitvoeren. Ze lopen bovendien tegen zoveel financiële beperkingen en voorwaarden op dat ze hun plannen niet van de grond krijgen.

Het probleem treft diverse sectoren waaronder de bouw en de daarmee verwante sectoren. Het onafhankelijke subsidieadviesbureau Currency Connect stelt dat het gebrek aan overheidssteun leidt tot vertraging in vernieuwingen binnen deze branches.
Het pleit daarom voor meer vrijheid voor innoverende ondernemers. “En wees als overheid niet te voorzichtig met het doen van grote investeringen”, zegt Gerwin Knippenborg, directeur van Currency Connect.
Hij wijst daarbij de Duitse regering aan als positief voorbeeld omdat deze 120 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een zoekmachine die Google kan verslaan. “Frankrijk wil voor hetzelfde doel 90 miljoen euro vrijmaken.”

Drempels

Volgens Knippenborg zorgen de Nederlandse regels voor drempels die ondernemers tegenhouden
te innoveren. Hij vindt dat de overheid risicovolle projecten moet stimuleren. Juist bedrijven zouden daarvan moeten profiteren. Het geven van grote subsidiebedragen aan kennisinstellingen vindt hij daarentegen minder opportuun. “De overheden leggen het initiatief voor het opkrikken van het innovatieniveau bij de kennisinstellingen, maar het zijn juist de bedrijven die richting zouden moeten kunnen geven en die de kar zouden moeten kunnen trekken. Daarbij ondersteunt door de wetenschap uiteraard, maar ondernemers moeten wel zelf de middelen krijgen om innovatieve processen in gang te zetten”, aldus Knippenborg.
Ondanks zijn kritiek vindt hij dat er in Nederland wel enkele regelingen bestaan, die vernieuwende ondernemers stimuleren. Hij noemt onder meer de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en investeringspremieregelingen. Ook is hij te spreken over het Programma Milieu en Techniek dat zich richt op het ontwikkelen van milieuvriendelijke innovatieve producten. “Helaas geldt voor veel van die regelingen dat de voorwaarden streng en beperkend zijn waardoor ze ondernemers al in een vroeg stadium afschrikken.”

Reageer op dit artikel