nieuws

Noord-Holland ernstig achterop met waterberging

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap Hollands Noordekwartier raakt ernstig achterop met de realisering van voldoende waterbergingscapaciteit. De doelstellingen worden bemoeilijkt omdat boeren meer overlast van ganzen vrezen en lagere overheden en provincies terughoudend zijn met de inbreng van financiële middelen.

Op basis van het Nationaal Waterakkoord moet het watersysteem in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal in 2015 over 1200 hectare extra waterberging beschikken.
Volgens hoogheemraad C. Mantel ligt de waterbeheerder met de huidige 100 hectares fors achter op het schema. Om de boel vlot te trekken is een programmabureau opgericht dat nu met 400 hectare waterbergingen concreet aan de slag gaat. Erg makkelijk maakt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het zichzelf ook niet. “Wij streven naar bergingen met toegevoegde waarde door combinaties te zoeken met natuurontwikkeling of recreatie. Dat vereist veel onderhandeling met gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Die partijen worden geacht mee te financieren maar zij houden de boot af.”
Behalve het realiseren van waterbergingen moet het Noord-Hollandse hoogheemraadschap honderden kilometers polderdijken en boezemkades aanpakken. Daarvoor is nu zo’n 70 miljoen euro voor beschikbaar.
Ondertussen kijkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verder dan alleen waterbergingen. Volgend jaar vindt een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een extra gemaal op de Hondsbossche Zeewering. Daarmee moet het overtollig water uit de achterliggende polders zeer snel in zee kunnen worden geloosd. De capaciteit van de onlangs gemoderniseerde gemalen bij Petten is volgens Mantel weliswaar voldoende, maar in een deel van de Schermerboezem is het verhang – de afstand tussen de polders en de gemalen – te groot. Die situatie kan de komende jaren met de verwachte intensiteit van de neerslag problematisch worden.

Reageer op dit artikel