nieuws

NAM mag gas winnen onder Waddenzee

bouwbreed

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag doorgaan met het winnen van gas onder de Waddenzee. De Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het besluit van het kabinet om gaswinning toe te staan, afgewezen. Ook de bezwaren tegen de noodzakelijke zandsuppleties in het Waddengebied zijn verworpen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag doorgaan met het winnen van gas onder de Waddenzee. De Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het besluit van het kabinet om gaswinning toe te staan, afgewezen. Ook de bezwaren tegen de noodzakelijke zandsuppleties in het Waddengebied zijn verworpen.
Vogelbescherming Nederland en de stichting Natuur en Milieu hadden beroep aangetekend tegen de gaswinning omdat ze bang zijn dat de bodemdaling schadelijke effecten heeft op de natuur.
De hoogste bestuursrechter trekt in zijn uitspraak de conclusie dat “op basis van de beste wetenschappelijke kennis is verzekerd dat de gaswinning niet tot schadelijke effecten zal leiden”. Dat geldt ook voor de extra zandsuppleties die nodig zijn om de extra kustafslag aan de noordkust van Ameland te herstellen.

Reageer op dit artikel