nieuws

Menselijke urine gerecycled voor energievoorziening Meerstad

bouwbreed

De nieuwe woonwijk Meerstad, ten oosten van de stad Groningen, krijgt mogelijk een energievoorziening die mede draait op urine van de toekomstige bewoners. Adviesbureau Royal Haskoning heeft in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s hiernaar onderzoek gedaan.

De scheiding bij het toilet van urine en fecaliën in de riolering zou het mogelijk kunnen maken dat de urine als voeding kan worden gebruikt voor energiegewassen als koolzaad en maïs die op het landbouwgebied ten oosten van Meerstad groeien. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt als brandstof van gistingsinstallaties die voor de energie moeten zorgen.
“Het is één van de vier scenario’s die Royal Haskoning heeft onderzocht”, verklaart Hanneke van der Heide, die namens het waterschap het onderzoek begeleidt. “Her en der in het land worden dergelijke onderzoeken verricht, maar de projecten die tot nu toe draaien zijn kleinschalig. Bij Meerstad gaat het om een oppervlakte zo groot als de hele stad Groningen.”

Hergebruik

De nieuwe wijk komt te liggen tussen de stad en Slochteren. De komende 25 jaar worden er gefaseerd 10.000 nieuwe woningen gebouwd en wordt een gebied van 600 hectare onder water gezet waardoor, vergelijkbaar met de Blauwe Stad in Oost-Groningen, een recreatiemeer ontstaat. Het totale project vergt een investering van 300 miljoen euro.
Hoe reëel het plan voor hergebruik van menselijke urine ten behoeve van de energievoorziening in de wijk is, kan Van der Heide op dit moment nog niet zeggen. “Na de zomer praten we samen met Bureau Meerstad en de andere partijen verder over de vier scenario’s. Blijkt het plan haalbaar, dan zal er een pilot worden gestart. We zitten nu nog in het theoretische stadium. Het zou natuurlijk mooi zijn als Meerstad zoveel mogelijk een emissieloze wijk kan worden, zonder uitstoot van schadelijke stoffen.”

Exploitatie

Meerstad wordt geëxploiteerd door de GEMM, de grondexploitatie maatschappij Meerstad, die in 2005 is opgericht. In de GEMM werken de gemeente en de provincie Groningen samen met de gemeente Slochteren en het ministerie van LNV. Verder zijn er de vier marktpartijen AM Grondbedrijf, Hanzevast Ontwikkeling, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling BV en BPF Bouwinvest.
De komende maanden worden de vier scenario’s tegen het licht gehouden. “Eind van dit jaar is er meer helderheid over de materie”, aldus de woordvoerder.
Op pagina 5:
Milieudefensie hekelt nieuwe
centrales bio-energie.

Reageer op dit artikel