nieuws

Kritiek op Hollandse Brug gesmoord

bouwbreed

Handige zet van Rijkswaterstaat. Temidden van alle maatregelen die de pijn van het werk aan de Hollandse Brug moeten verzachten, is er een die tot nu toe aan de aandacht is ontglipt: het uitschakelen van de belangrijkste criticaster.

Misschien dat de transportondernemers nog een tijdje wild om zich heen slaan; verzet van bewoners van de Flevopolder is met een royaal pakket alternatieve vervoersmogelijkheden effectief de kop in gedrukt. Ook vanuit de technische hoek heeft Rijkswaterstaat sinds kort geen gevaar meer te duchten.
Daarvoor heeft de dienst een slimme strategie gekozen. Ze hebben de belangrijkste criticaster uitgeschakeld. Niet door hem kopje kleiner te maken maar door hem juist op een voetstuk te plaatsen. Hij is gebombardeerd tot voorzitter van een internationale commissie. En dat is een aanbod dat je als wetenschapper niet kunt weigeren.
De gewezen criticaster heet Cor van der Veen en is de specialist betonnen bruggen van de TU Delft. Hij was de afgelopen tijd eigenlijk de enige techneut die openlijk zijn twijfels durfde te uiten bij de plannen met de bijna veertig jaar oude brug. Ingenieursbureaus, aannemers en voorspanbedrijven keken wel uit om hardop vragen te stellen. Ze zouden zich alleen maar diskwalificeren voor andere opdrachten van Rijkswaterstaat.
Daar had Van der Veen allemaal geen last van. Die trok met open vizier ten strijde en stelde hardop de vragen waar hij mee worstelde. In Cobouw, de Ingenieur of welk ander podium hem maar de gelegenheid bood. Als hij maar antwoord kreeg. Want hij kon zich niet voorstellen dat de voorspanning in de Hollandse Brug zomaar met 50 procent was afgenomen zoals Rijkswaterstaat beweerde.
In de directiekeet onderaan de Hollandse Brug moet menigmaal een vloek hebben geklonken, als Van der Veen weer eens de publiciteit zocht. Elk antwoord van Rijkswaterstaat lokte bij hem weer minstens drie nieuwe vragen uit waar de dienst zichtbaar mee worstelde. Middenin de zomer kwam Van der Veen zelfs op de proppen met een eigen reconstructie van de omstandigheden waaronder TNO zijn onderzoek had uitgevoerd. Daarin maakte hij aannemelijk dat de voorspanning hooguit met 20 procent kon zijn afgenomen. Voor het drastische herstel zoals voorgesteld was geen enkele noodzaak.
Sinds kort heeft Van der Veen een slot op de mond. Iedere journalist die hem nog belt, krijgt te horen dat hij niets meer kan zeggen. Hij heeft een opdracht gekregen van Rijkswaterstaat en over opdrachtgevers klap je niet uit de school. Die opdracht bestaat uit het voorzitterschap van een internationale commissie die een oordeel velt over de onderzoeken naar de staat van bruggen gebouwd voor 1975. Eind van dit jaar brengt die commissie verslag uit. Hopelijk neemt Van der Veen binnen die commissie zijn vertrouwde onbevangen houding aan en raakt hij niet te zeer besmet door het pluche.
Ad Tissink

Reageer op dit artikel