nieuws

Kopzorgen over stijging bouwkosten

bouwbreed Premium

De extreme stijging van de bouwkosten heeft forse gevolgen voor de woningmarkt. De woningproductie zal weer dalen richting de 60.000 in 2009. Maar ook ontwikkelaars en bouwers krijgen het moeilijk omdat de marges onder druk staan.

Alle economische seinen staan op groei. Dit succes heeft paradoxaal genoeg echter aanzienlijke negatieve effecten op de woningmarkt. De bouwkosten zullen dit jaar met zo’n 10 procent stijgen terwijl de verkoopprijzen van nieuwbouw slechts 4 procent omhoog gaan. Dat zet de winsten van ontwikkelaars en bouwers behoorlijk onder druk, zo blijkt uit de Thermometer koopwoningen van de verenging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.
De stijging van de huizenprijzen samen met de fors gestegen hypotheekrente zorgen er ook voor dat starters op de woningmarkt nauwelijks meer aan de bak komen. De grenzen van wat zij kunnen betalen zijn inmiddels bereikt.

Prijscorrectie

Tot nu toe heeft dit weinig effect gehad op de huizenprijzen. Die zijn blijven stijgen. Volgens de NVB neemt de kans op een prijscorrectie nu echter wel toe. Als de hypotheekrente zo’n 5 procent blijft zal het nog meevallen. Echter, zodra die stijgt naar 6 procent – en die kans is aanwezig – dan zullen de prijzen van huizen gaan dalen.
De stijging van de bouwkosten heeft verder tot gevolg dat de woningproductie zal afnemen. Door de dalende marges voor ontwikkelaars nemen ook hun investeringsmogelijkheden af. Daarbij komt nog de focus op bouwen in het stedelijk gebied, iets waar noch de overheid zelf, noch de ontwikkelaars klaar voor zijn.

Bouwvergunningen

“Een aantal jaren geleden bij de opkomst van Vinex, daalde de woningproductie omdat we nog niet klaar waren daar massaal aan de slag te gaan. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren met binnenstedelijk bouwen”, aldus NVB-directeur Nico Rietdijk. Een daling van de productie richting de 60.000 in 2009 sluit hij niet uit.
“De eerste concrete aanwijzingen liggen er inmiddels. Zo zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar 10 procent minder nieuwe woningen gebouwd. Nog belangrijker is dat het aantal verleende bouwvergunningen met 27 procent is afgenomen”, weet Rietdijk.
Dat laatste wijt de NVB onder meer aan de gestegen eisen van het GIW die zijn gaan gelden voor nieuwe woningen met ingang van 1 januari 2007. Deze leiden tot een kostenstijging van 2000 tot 4000 euro per woningen zonder dat dit direct zichtbaar is voor de kopers. Daarom hebben ontwikkelaars hun uiterste best gedaan nieuwe bouwvergunningen voor 1 januari rond te krijgen. Dat verklaart de sterke stijging vorig jaar en de sterke daling nu.

Reageer op dit artikel