nieuws

Instellen bouwplicht onverantwoord

bouwbreed

Het idee van een aantal grote gemeenten om een bouwplicht in te stellen is levensgevaarlijk en onverantwoord. Het pakt de problemen rond de woningbouw niet aan, maar brengt bedrijven eenzijdig in de problemen.

Het lijkt aantrekkelijk, het plan voor de bouwplicht. Bij de uitgifte van de grond wordt dan bepaald binnen welke tijd de ontwikkelaar een woninbouwproject gestart en voltooid moet hebben. Dit geldt ook als er nog geen zekerheid is over de afzet van de woningen.
“Levensgevaarlijk”, zo kwalificeert de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB het idee. “Het plan gaat echter op geen enkele manier op de oorzaken van de stagnatie – misschien is het wel aan deze gemeenten zelf te wijten – maar legt eenzijdig de last en het risico voor de start van de projecten bij de ontwikkelaars.”

Marktomslag

De vereniging wijst op de jaren zeventig toen marktpartijen ook op voorraad bleven bouwen. “Slechts weinigen hebben het toen overleefd en degenen die het wel overleefden, hadden jaren nodig om op adem te komen. Het is puur financi ë le zelfdoding om ten tijde van een eventueel naderende marktomslag aan een project te beginnen en dit als gemeente af te dwingen zonder dat de afzet voldoende geregeld is.”
Verstandiger is het in de visie van de ontwikkelaars eerst goed te kijken naar de oorzaken van de stagnatie en die aan te pakken. Dwang is uit de boze. Per slot van rekening willen marktpartijen ook niets liever dan bouwen.
Inmiddels is er al veel bekend over de oorzaken van de vertragingen in de woningbouwplannen. Daarbij is het opvallend dat bouwers en ambtenaren volledig anders aankijken tegen de situatie op de woningmarkt.

Boosdoener

Uit de recentelijk gepubliceerde Thermometer Koopwoningen van de NVB blijkt dat marktpartijen de lokale besluitvorming de grootste boosdoener vinden. Voor gemeenten zijn de bezwaarprocedures van burgers de grootste nachtmerrie. Ook twee jaar geleden stonden deze twee oorzaken bovenaan de lijst.
Voor de projectontwikkelaars staat nu de stijging van de bouwkosten op plaats twee. Dit punt prijkte twee jaar geleden nog op de negende plek in de top-tien. Voor gemeenten komt dit punt pas op de zevende plaats terwijl het bij het vorige onderzoek niet in de top-tien voorkwam.
Voor de ontwikkelaars staan de bezwaarprocedures van burgers op plaats drie op de voet gevolgd door de procedures rond bestemmingsplannen. Bij gemeenten staan op deze plaatsen de bestemmingsplanprocedures en de complexe lokale besluitvorming.
Curieus is dat gemeenten aangeven dat het bouwen van te veel appartementen ook een knelpunt is, terwijl het juist vaak de gemeentelijke bestuurders zijn die dat graag willen. Voor de ontwikkelaars staat dit punt niet langer in de top tien.

Reageer op dit artikel