nieuws

Huizinga positief over bouwplan bij bypass Kampen

bouwbreed

Staatssecretaris Huizinga (water) heeft vooralsnog geen bezwaren tegen de bouwplannen bij de bypass van de IJssel bij Kampen. Ze vindt dat de gemeente Kampen in de IJsseldelta Zuid kan bouwen omdat hier geen strikte bouwbeperking geldt.

Dat heeft zij gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. De fractie van GroenLinks, die Kamervragen stelde over de kwestie, is wel tegen de bouwplannen omdat het de visie ‘Ruimte-voor-de-Rivier’ niet onderschrijft. Het verruimen van rivieren gaat niet samen met woningbouw in een laaggelegen polder, zo vindt GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak.
Huizinga is het daar niet mee eens en vindt dat woningbouw langs de bypass de juiste invulling geeft aan het miljardenproject Ruimte voor de Rivier. Volgens haar zijn de ontwikkelingsplannen – hoewel er nog geen definitief oordeel ligt van de staatssecretaris – zeer interessant. “Ze lijken een invulling te geven aan de twee doelstellingen van het rivierenproject: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.”
Ook is zij er van overtuigd dat de plannen een goede invulling geven aan de ideeën van ontwikkelingsplanologie, zoals die zijn vastgelegd in de Nota ruimte. Aan het begin van het jaar is er al een intentieovereenkomst getekend waarin samenwerking tussen het Rijk en de regio een officiële stempel heeft gekregen. Ze is het dan ook niet eens met Duyvendak dat er bij Kampen – ondanks de migratiesaldo nulbenadering – niet gebouwd mag worden. “De uitbreidingsmogelijkheden bij Kampen zijn beperkt, aangezien de aangrenzende polder Mastenbroek en Kampereiland vallen binnen het Nationale Landschap IJsseldelta”, aldus Huizinga. Volgens haar kan Kampen de eigen woningbehoefte dus alleen maar opvangen in IJsseldelta-Zuid omdat die niet in de bouwbeperkende zone ligt.

Reageer op dit artikel