nieuws

Effect vegetatie op luchtkwaliteit inzet prijsvraag

bouwbreed

In welke mate draagt beplanting daadwerkelijk bij aan de reductie van fijn stof en NOx langs rijkswegen? Om antwoord op die vraag te krijgen lanceert Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit samen met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners de prijsvraag ‘Vegetatie voor betere luchtkwaliteit: meten is weten’.

De prijsvraag richt zich specifiek op rijkswegen. “Om vegetatie langs wegen beter te kunnen inzetten, moeten we weten wat het daadwerkelijke effect ervan is op de luchtkwaliteit. Aangetoond is dat beplanting een filterende werking heeft. Die kennis is beschikbaar, maar wat ontbreekt zijn praktijkmetingen”, licht Aad van den Burg, projectleider bij het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) toe.
Het IPL werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit is vooralsnog een aanname. Van den Burg: “Langs snelwegen staan bomen wat verder uit elkaar wat een positiever effect kan hebben. Onze verwachting is dat vegetatie langs rijkswegen een reductie oplevert van 10 tot 20 procent op fijn stof en NOx, maar of dat daadwerkelijk zo is, zal de praktijk moeten uitwijzen.”
Naast het meten van de luchtkwaliteit moet de prijsvraag ook leiden tot een nieuw en beter model om de luchtkwaliteit te kunnen voorspellen op plaatsen waar niet gemeten wordt. “Door het bestaande computerprogramma te updaten met onder andere gegevens als verschillende boomtypes kun je vrij eenvoudig de toekomstige luchtkwaliteit bepalen.”
Voor het ontwikkelen van dit nieuwe instrument heeft het IPL een locatie ingericht in Vaassen langs de A50. Op deze proeflocatie, met bestaande vegetatie, kunnen metingen worden uitgevoerd om het nieuwe model te beproeven. Ook kunnen marktpartijen een andere – tijdelijke – locatie langs de snelweg selecteren en zelf inrichten.”We gaan ervan uit dat er minimaal tien inzendingen binnenkomen.” Rijkswaterstaat heeft wederom bewust gekozen voor een prijsvraag. Van den Burg: “Zo’n project vergt samenwerking tussen verschillende disciplines. Onze ervaring is dat deze nieuwe marktbenadering leidt tot veel kennis en creativiteit en tot meer begrip voor elkaars vakgebied.”
Eind oktober vindt de selectie van de (Europese) aanbesteding plaats. Vanaf februari 2008 kan dan gestart worden met de metingen aan de vegetatie en het valideren van het ontwikkelde model. Eind volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht. Met de prijsvraag is een totaalbedrag van bijna een half miljoen euro gemoeid. Daarvan moeten de marktpartijen fijn stof en NO2 meten, een nieuw model ontwikkelen/valideren en de inrichting van een tweede locatie langs de snelweg bekostigen.

Reageer op dit artikel