nieuws

Doelstelling duurzame energie niet haalbaar

bouwbreed Premium

De 20 procent duurzame energiedoelstelling kan niet worden gerealiseerd met alleen duurzame elektriciteit en biobrandstoffen. Dat blijkt uit de studie ‘Duurzame warmte en koude 2008-2020: Potentiëlen, barrières en beleid’ die adviesbureau Ecofys recentelijk voor het Ministerie van Economische Zaken heeft afgerond.

De 20 procent duurzame energiedoelstelling kan niet worden gerealiseerd met alleen duurzame elektriciteit en biobrandstoffen. Dat blijkt uit de studie ‘Duurzame warmte en koude 2008-2020: Potentiëlen, barrières en beleid’ die adviesbureau Ecofys recentelijk voor het Ministerie van Economische Zaken heeft afgerond.
Het kabinet Balkenende IV heeft in het Regeerakkoord zeer ambitieuze doelstellingen neergelegd voor 2020 betreffende klimaat, energiebesparing en duurzame energie. De studie toont aan dat in dat jaar circa 260 petajoule (PJ) duurzame warmte en koude mogelijk is, oftewel slechts een derde van de 20 procent duurzame energiedoelstelling. Als meest belangrijke opties worden groengas, warmte/koudeopslag in de utiliteit en glastuinbouw en bioketels in de industrie genoemd. Hoewel het grootste deel van het potentieel zal worden gerealiseerd in de periode van 2016-2020, is het cruciaal dat de komende jaren een beleid wordt ingezet om de marktgroei van duurzame warmte- en koudetechnieken te versnellen.
Voor de meeste technologieën vormen de relatief hoge investeringskosten en lange terugverdientijden de belangrijkste barrières voor marktgroei. Om dat laatste te realiseren is een krachtig beleid gericht op realisatie van duurzame warmte en koude noodzakelijk.

Reageer op dit artikel