nieuws

Chloordioxide doeltreffende legionellabestrijder

bouwbreed

Chloordioxide: een wapen waartegen elke legionellabacterie het gegarandeerd aflegt. “Buiten Nederland wordt het al veel langer aan het drinkwater toegevoegd”, weet Marc Spijker, de Nederlandse vertegenwoordiger van Judo, een Duitse fabrikant van waterbehandelingssystemen. In Nederland mag het sinds december vorig jaar worden gebruikt.

Spijker noemt chloordioxide een alternatief voor thermische desinfectie waarbij water van minstens 60 graden celsius de leidingen spoelt. Pas bij deze temperatuur gaan micro-organismen als de legionellabacterie dood. Dat kost geld want het water moet tot de voorgeschreven temperatuur worden verhit en de tappunten moeten minstens 20 minuten open staan. Daar komen ook nog de kosten bij van twee controleurs: de ene meet of het water dat uit de kraan komt de vereiste temperatuur heeft; de andere moet de eerste in geval van nood van onder de waterstraal trekken.
“Chloordioxide rekent automatisch af met de legionellabacterie”, garandeert de Nederlandse vertegenwoordiger van Judo. Een doseersysteem voegt het gas op gezette tijden toe aan het leidingwater. De chloorverbinding breekt de biofilm af die op de binnenkant van waterleidingen groeit. Die afbraak zet het chloordioxide om in chlorietionen die zich aan overblijvende stukjes biofilm hechten. Zodra het organische materiaal weer groeit veranderen de chlorietionen weer in chloordioxide wat opnieuw de biofilm afbreekt.
De kwaliteit van het drinkwater verandert niet door de chloorverbinding. Het gas heeft geen geur of smaak en wordt om die reden ook in de voedingsindustrie gebruikt. Spijker: “Als E-926 houdt het bijvoorbeeld de pulp in jus d’orange langer goed.” Omdat buitenlandse overheden chloordioxide al langer toestaan als bestrijder van micro-organismen in drinkwater zijn het ook voornamelijk buitenlandse installateurs die hun diensten aanbieden voor de montage van zo’n systeem.

Puls

De installatie zoals Judo die maakt wordt achter de watermeter in de leiding gemonteerd. Het systeem bestaat uit onder meer een watermeter die na het doorlaten van een bepaalde hoeveelheid water een elektrische puls afgeeft. Een programmeerbare besturing oftewel PLC brengt aan de hand van die puls met een membraanpomp een bepaalde hoeveelheid chloordioxide in het leidingwater.
Spijker levert het systeem in twee uitvoeringen. “Een goedkopere van 5000 euro die duurdere grondstoffen omzet in chloordioxide en een duurdere van 15.000 euro die goedkopere grondstoffen gebruikt.” Verschil zit er ook in de watermeters die de PLC besturen; de ene laat maximaal 2,5 kubieke meter door terwijl de andere tot 40 kubieke meter aan kan.
De lijst van benodigdheden doet vermoeden dat elke ijzerwarenhandelaar de onderdelen kan leveren. “De dosering van het chloordioxide luistert echter nauw”, waarschuwt Spijker. “Als er te veel van in het water komt volgt al snel een explosie.” De installaties voldoen aan de eisen die Duitsland stelt aan zulke systemen. Nederlandse keuringsinstanties hebben er bij gebrek aan expertise niet naar gekeken. “Daar komt voorlopig geen verandering in”, verwacht Spijker.
Eigenaren van collectieve waterleidinginstallaties mogen de toestellen van Judo gebruiken zodra het ministerie van VROM daarvoor vrijstelling verleent. Het zijn alleen eigenaren die deze vrijstelling kunnen aanvragen omdat alleen zij bepalen hoe hun collectieve drinkwaterinstallatie wordt opgebouwd. De leidingen moeten na de installatie van de doseertoestellen eerst gespoeld voordat ze in gebruik worden genomen.

Reageer op dit artikel