nieuws

Ballast Nedam verplicht tot koop bouwperceel

bouwbreed Premium

Ballast Nedam is verplicht een perceel bouwgrond in Lochem te kopen van aannemingsbedrijf P. Hoedemakers en Zonen. Dat heeft de rechtbank in Arnhem onlangs bepaald.

De twee bouwondernemingen kwamen begin dit jaar overeen dat Ballast Nedam ruim 1,2 miljoen euro zou neerleggen voor de grond en de bijbehorende bouwvergunningen voor een appartementencomplex.
Op 26 februari, slechts enkele dagen voor de afgesproken overdracht, trof Ballast Nedam geheel onverwachts een ondergrondse afwateringsbuis aan, precies op de plek waar het appartementencomplex gebouwd zou moeten worden.
Bovendien kreeg de bouwer van het energiebedrijf te horen dat de meterkasten niet in de kelder maar op de begane grond van het te bouwen complex moeten worden geplaatst. Dit in verband met het mogelijk onderlopen van de kelder.
Ballast Nedam begrootte deze tegenvallers op 40.000 euro en stelde Hoedemakers voor om de koopprijs met dat bedrag te verlagen. De verkoper wenste echter niet meer dan 30.000 van de prijs af te halen. Daarop liet Ballast Nedam weten van de koop af te zien en stapte Hoedemakers in een reactie daarop naar de rechter.
Die stelde de Brabanders geheel in het gelijk. De Arnhemse rechtbank concludeert dat beide partijen het al eens waren met de inhoud van de koopovereenkomst. Dat die even geparkeerd was in verband met de verrassende vondst van de afwateringsbuis, doet daar niets aan af.

Consequenties

Daarbij wijst de rechter er ook op dat Ballast Nedam nooit heeft aangegeven dat de tegenvallers consequenties zouden kunnen hebben voor het al dan niet door laten gaan van de koop.
Dat Ballast Nedam beweert niet te kunnen bouwen door de aanwezigheid van de afwateringsbuis, spreekt de rechter tegen. Voor het verwijderen of omleggen van de ondergrondse waterloop is geen ontheffing nodig omdat de buis ooit zonder vergunning is neergelegd. “Niet valt in te zien dat ter zake niet een bouwkundige noodvoorziening kan worden getroffen”, aldus de rechtbank. Zij bepaalde dat 40.000 euro van de koopsom in depot mag worden gehouden totdat duidelijk is welke kosten Ballast Nedam precies heeft moet maken.

Reageer op dit artikel