nieuws

Aan de slag

bouwbreed

De zomervakanties zijn voorbij, tot de kerstvakantie is het weer ‘hurry up’. Ook bij de media lijkt de komkommertijd verleden tijd, want ik verbaas me wat er allemaal gebeurt in dit landje en hoe dat tot me komt. Vooral het

De zomervakanties zijn voorbij, tot de kerstvakantie is het weer ‘hurry up’. Ook bij de media lijkt de komkommertijd verleden tijd, want ik verbaas me wat er allemaal gebeurt in dit landje en hoe dat tot me komt. Vooral het
Nederlands Verbond van Bouwondernemers NVB roert zich heftig en twijfelachtig.
Eergisteravond was toch wel het nieuws van de avond dat minister Cramer van Milieu vindt dat gemeenten zelf met oplossingen moeten komen bij problemen met dreigende overtredingen van geluidsoverlast.
Fanfares en muziekkorpsen mogen namelijk voortaan nog maar vier uur per week spelen en repeteren, omdat zij anders de grenzen van geluidsoverlast overschrijden. Blijkbaar denkt deze minister, die ik al eerder op deze plaats besprak, dat deze nieuwe regel van vier uren muziek maken redelijk is en dat gemeenten haar idee daarover maar moeten uitdragen en implementeren. Ja, zulke nieuwtjes doen mij toch werkelijk verlangen naar een lange periode op een onbewoond eiland. Het deed me denken aan de pastoor van een Tilburgse katholieke kerk die ondanks tegenvallende klandizie toch iedere ochtend om kwart over zeven zijn parochianen opriep te kerke te komen, tevergeefs. Hij is inmiddels gedwongen te stoppen met zijn luidruchtige noodkreten.
De NVB gebruikt als wapen een thermometer en zwaait daarmee gevaarlijk rond. Daarbij vergetend dat wij op die thermometer, indien de NVB deze lang genoeg vasthoudt of elders aanbrengt, haar temperatuur na al die opwinding kunnen aflezen. Ik denk dat die temperatuur de afgelopen tot gevaarlijke hoogte opliep. Ik kon geen (dag-) blad openslaan of radio/tv-zender beluisteren of de NVB liet van zich horen. Er moeten meer grote supermarkten buiten stadscentra komen, de zogenoemde weidewinkels.
We bouwen veel te weinig nieuwbouwwoningen in ons landje en de prijzen van koopwoningen zullen gaan dalen. Deze berichten doen ons land op haar fundamenten schudden, denkt de NVB zo aan het begin van het (politieke) seizoen. Dus gaan zij pr-matig van dik hout zaagt men planken te keer. En, naar mijn mening niet vies van enig eigen belang, want zoveel onheil kan iemand met een redelijk helder verstand niet in een week met een dagelijkse thermometer voor wat dan ook in de hand (!) beweren.
Laat ik me beperken tot de prijzen van koopwoningen, want daarvan heb ik verstand, bouwen laat ik immers aan anderen over. De waarschuwing van de NVB dat de prijzen van koopwoningen in ons landje zullen dalen omdat er te weinig nieuwbouwwoningen gebouwd worden, slaat als een tang op een varken. De krapte in de woningmarkten leidt in stedelijke regio’s helaas tot sterke prijsstijgingen. De lage hypotheekrente wakkerde deze opwaartse druk aan omdat mensen eenvoudig weg meer te besteden hadden. Inderdaad steeg de hypotheekrente gedurende het laatste jaar en daarmee kunnen kopers moeilijker een hoge koopsom financieren.
Het is echter nog niet gezegd dat de hypotheekrente weer torenhoog zal stijgen, zoals in 1981 tot 13 procent. Deze paniekpoging doet mij denken aan de waarschuwing van een minister die zegt dat het licht in ons landje zal uitgaan als de toenmalige Europese Grondwet niet aangenomen werd tijdens een referendum.
Kijk, als de NVB een aanval zou doen op de stijging in korte tijd van de woonlasten van 50 procent per jaar door een enorme stijging van overheidsheffingen, volg ik ze. Dat grondprijzen kunstmatig hooggemaakt en hooggehouden zijn door gemeenten en andere grondeigenaren, ja dat volg ik ook nog.
Dat bouwkosten enorm gestegen zijn, begrijp ik. Maar is het bedrijfseconomisch niet zo dat de produktiekosten afgeleid moeten zijn van een verkoopprijs op een markt? De produktie- en andere kosten bepalen immers niet de verkoopprijs bij vrije marktwerking, daarvoor bestaan prijselasticiteit en efficiency: vraag en aanbod en kwaliteit van een produkt, zoals koopwoningen. Dus NVB leg uw thermometers in het m-kastje, stuur uw pr-mensen het hok in en ga aan het werk. Bouw woningen en verkoop die.
Hans Broeren
Makelaar o.g., Amsterdam
www.broeren.com

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels