nieuws

Vervuilde locaties niet gesaneerd voor 2030

bouwbreed Premium

Met het huidige tempo waarin ernstig verontreinigde locaties worden gesaneerd of onderzocht, zal het kabinet de streefdatum van 2030 niet halen. Terwijl dit zes jaar geleden wel keihard is afgesproken in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).

Dat blijkt uit het jaarverslag bodemsanering 2006 – de monitoringsrapportage – die minister Cramer (VROM) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het jaarverslag wordt stilgestaan hoe de sturing van de bodemsaneringsoperatie vorm krijgt. Het verslag is voorbereid in samenwerking met het IPO, de VNG, het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) en het RIVM.
In het milieubeleidsplan staat beschreven dat de overheid en de markt voor 2030 alle gevallen van bodemverontreiniging hebben gesaneerd of deze onder controle hebben. Nu al loopt Nederland daarmee achter. In het jaarverslag staat namelijk dat nog maar 15 procent van de volledige ‘werkvoorraad’ is behandeld. Met een behandeling van 2 procent per jaar wordt de milieudoelstelling in elk geval niet gehaald, zo waarschuwt de opsteller van het rapport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toch is er nog geen man overboord, zo lijkt de boodschap. Het RIVM meldt dat, door de inzet van gerichte onderzoeksmethoden, er een groot aantal locaties kan worden weggestreept omdat de grond niet ernstig is verontreinigd. Ook zijn de grote, complexe en daarmee dure saneringen inmiddels bijna allemaal opgestart door de overheid. De resterende saneringen moeten door de markt worden opgepakt. In het jaarverslag staat dat dit kleinere, makkelijker en goedkopere saneringen zijn. Wanneer de markt zich blijft inzetten zoals ze nu doen, neemt het tempo waarin saneringen worden afgerond flink toe, zo staat in het verslag.

Markt

Of 2030 zal worden gehaald hangt dan ook samen met het economische klimaat in Nederland en of de aanpak van bodemkwaliteit goed samengaat met nieuwe ruimtelijke activiteiten, zo denkt het rijksinstituut.
Cramer meldt aan de Kamer dat de bodemsaneringsoperatie wel steeds beter verloopt. Zo zijn er zijn niet alleen meer saneringen uitgevoerd, maar ook zou blijken dat de markt meer meedoet. Uit het verslag komt ook naar voren dat er extra aandacht nodig is voor de aanpak van verontreinigd grondwater en nazorg.

Reageer op dit artikel