nieuws

‘Ondeskundig gemaakte dilatatie vaak oorzaak van schade aan vloeren’

bouwbreed

Dilataties richten in vloeren vaak meer schade aan dan ze moeten voorkomen. Het kan ook nauwelijks anders, want dilataties worden nogal eens zonder kennis van zaken gemaakt, weet Gerard Hol van het Arnhemse adviesbureau ABT; als ze al worden gemaakt. Zijn advies: dilateer met verstand en alleen waar het moet!

“Architecten bijvoorbeeld zien als het even kan liever geen dilatatievoegen door een vloer lopen”, legde Hol uit in Zeist op een bijeenkomst van de Zoetermeerse toeleverancier Mavotrans. Naar de mening van de architecten verstoort zo’n voeg de indruk die de vloer moet wekken. “De praktijk leert dat er uiteindelijk wel een dilatatie komt, omdat ‘zonder eng is’.”
De uitvoering van de dilatatie hangt dan af van degene die er de verantwoording voor krijgt. “De zager is vaak verantwoordelijk voor de krimp- of schijnvoeg”, vertelt adviseur Hol. En de aannemer bepaalt doorgaans de plaats van de stortvoeg oftewel de constructieve voeg, terwijl de constructeur aangeeft waar de dilatatievoeg de bewegingen opvangt.
“Verantwoord dilateren beperkt de kans op scheurende vloeren en dat begint met een rekensom”, benadrukt de senior consultant van ABT.
Een eenvoudige lineaire becijfering geeft de te verwachten uitzetting aan, terwijl ingewikkelder berekeningen de uitzetting in twee en drie dimensies voorspellen.

Uitsluitsel

De sommen geven geen exact uitsluitsel, legt Hol uit, “omdat van veel materialen niet bekend is hoe ze krimpen en welke spanning dat teweeg brengt.”
Ook zettingsverschillen, de temperatuur en de belastingen die op de vloer drukken, veroorzaken spanningen. Het soort afwerkvloer bepaalt eveneens de spanning, net als het voegmateriaal, de dikte van de voeg, de afmeting van de tegel en de dilatatie.
Sommen worden doorgaans niet gemaakt om bijvoorbeeld de maximale veldgrootte te bepalen van een ‘natte’ zwevende dekvloer. In plaats daarvan geven vuistregels een veld van hooguit 80 vierkante meter op, beperken de langste zijde tot maximaal 10 meter en houden het veld zo vierkant mogelijk.

Parkeerdaken

Een verantwoorde dilatering garandeert ook de kwaliteit van parkeerdaken.
Chris van der Meijden van BDA Dakadvies uit Gorinchem wijst dan vooral op het belang van doorgaande voegafdichtingen en waterdicht afgesloten voeguiteinden. Bij de aansluiting van de details blijkt het vaak mis te gaan. Voorgefabriceerde vormstukken bieden in dergelijke gevallen nogal eens uitkomst.
“Dilataties in een parkeerdak moeten overeenkomen met de onderconstructie,” zegt Van der Meijden. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar de praktijk leert de adjunct-directeur van BDA Dakadvies vaak dat niet iedereen dat logisch lijkt te vinden. Rekening houden met bijvoorbeeld de breedte en de werking van de voeg bepaalt mede het welslagen van de constructie, net als een becijfering van de verwachte verkeersbelasting. Ook met dat laatste worden nogal eens fouten gemaakt; berekeningen gaan bijvoorbeeld alleen uit van reguliere gebruikers die er een personenwagen stallen en niet met de veegwagen die het parkeerdak elke maand schoonmaakt.
BDA Dakdvies werkt op praktijkbladen uiteenlopende voegconstructies uit. “Aannemers die bijvoorbeeld een parkeerdak renoveren doen er dan goed aan om nadere informatie te vragen bij de leverancier van de producten waarmee een voeg wordt afgewerkt,” adviseert Van der Meijden. Ook voorgefabriceerde profielen blijken niet in staat schade te voorkomen. “Omdat ze slordig zijn ingebouwd,” zegt Hol, of omdat ze op een slecht gekozen plek zitten. Checklisten van onder meer de SBR kunnen helpen dat laatste te voorkomen; voorkomen van het eerste vergt vooral discipline.

Reageer op dit artikel