nieuws

Lokale aanpak luchtproblemen kost 800 miljoen

bouwbreed

De regio’s hebben samen 800 miljoen euro nodig om de honderden grote vervuilende projecten die dreigen vast te lopen op de Europese luchtnormen vlot te trekken. Minister Cramer (VROM) gaat ervan uit dat de gebieden zelf in elk geval de helft ophoesten.Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al bekend dat alleen de Noordvleugel voor de aanpak van de luchtkwaliteit tot 2015 al 109 miljoen euro nodig heeft. Cramer heeft nu alle voorstellen van de regio’s binnen en komt voorlopig uit op 800 miljoen euro. De minister heeft zelf 340 miljoen euro beschikbaar.

Uit de brief aan de Kamer blijkt dat “enige honderden” projecten, vooral nieuwe infrastructuur en bedrijventerreinen, nu in de gevarenzone zitten en afhankelijk zijn van de nieuwe wet luchtkwaliteit. Deze wet regelt dat de vervuilende projecten wel kunnen starten als er voldoende maatregelen tegenover staan om de lucht schoner te maken. Uit de plannen van de regio’s blijkt dat de maatregelen vooral gericht zijn op vermindering van de uitstoot van auto’s. Ook zijn er plannen voor de aanleg van ringwegen en worden wegontwerpen aangepast.
De luchtkwaliteitswet wordt volgende week behandeld in de Eerste Kamer. Eind volgend jaar moeten de projecten dan ook daadwerkelijk van de plank kunnen worden gehaald, ruim een jaar later dan gepland. Volgens Cramer komt de vertraging vooral door problemen bij de opzet van een nieuwe deugdelijke rekensystematiek.

Reageer op dit artikel