nieuws

Kamer vindt ambitie waterkwaliteit te hoog

bouwbreed

De VVD, het CDA en de SGP willen dat het kabinet niet het ‘beste jongetje van de klas’ gaat spelen als het om de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat. Dat hebben ze duidelijk gemaakt aan verantwoordelijk staatssectretaris Huiznga (water).

De VVD, het CDA en de SGP willen dat het kabinet niet het ‘beste jongetje van de klas’ gaat spelen als het om de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat. Dat hebben ze duidelijk gemaakt aan verantwoordelijk staatssectretaris Huiznga (water).
In een motie hebben Kamerleden Paul de Krom (VVD), Bas van der Vlies (SGP) en Ad Koppejan (CDA) het kabinet opgeroepen niet meer te doen aan de invoering van de KRW dan het buitenland.
Dit omdat de fracties vinden dat de vervuiling van de Nederlandse waterstromen voor een groot deel wordt veroorzaakt door andere landen zoals België en Frankrijk. Ook vinden de partijen dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de invoering van het richtlijn in andere landen.
Omdat sommige landen – zoals Duitsland – wel meer doen aan de KRW dan Nederland vinden de indieners van de motie wel dat de inspanningen ‘niet substantieel hoger moeten liggen’. Dat zou het ministerie van Verkeer en Waterstaat enige ruimte geven.
De Kaderrichtlijn Water, bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voor 2015, ligt nu ter uitvoering bij de regio’s en waterschappen.

Reageer op dit artikel