nieuws

Een greep uit de tekortkomingen

bouwbreed

• De bouwkundige uitvoering van de metrostations voldoet vrijwel zonder uitzondering niet aan de prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit 2003. Zo moeten bij een brand reizigers op een perron soms meer dan 150 meter lopen voordat ze een veilige rookvrije plek bereiken. Volgens de bouwregels mag dit niet meer dan 60 meter zijn.

• De bouwkundige uitvoering van de metrostations voldoet vrijwel zonder uitzondering niet aan de prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit 2003. Zo moeten bij een brand reizigers op een perron soms meer dan 150 meter lopen voordat ze een veilige rookvrije plek bereiken. Volgens de bouwregels mag dit niet meer dan 60 meter zijn.
• Een aantal diep onder de grond gelegen stations zijn eigenlijk helemaal niet te toetsen op brandveiligheid omdat het Bouwbesluit geen voorschriften kent voor dergelijke gebouwen dieper dan 8 meter .
• Een aantal stations heeft slechts één vluchtuitgang.
• Een aantal stations heeft doodlopende einden.
• In de stations is geen brandcompartimentering.
• De uitgangen op perronniveau van de stations zijn te smal. Het Bouwbesluit schrijft bij een gebouw waar 1700 mensen kunnen verblijven, zoals discotheken, een trapbreedte van in totaal van 30 meter voor. De onderzochte stations hebben echter een maximale trapbreedte van 4 tot 5 meter. “Zeer smal” aangezien daarover 1700 tot 1800 personen moeten, aldus het rapport .
• In een gunstig geval kunnen bij stations met twee uitgangen 700 van 1700 reizigers de perrons tijdig verlaten. • Bij een grote brand is binnen 2,5 minuut is op het grootste deel van de perrons het zicht minder dan de nog veilig geachte afstand van 10 meter.

Reageer op dit artikel