nieuws

Den Haag verwarmt woningen Zuidwest met geothermie

bouwbreed

Met de oprichting van een speciaal bedrijf is de verwarming van 4000 woningen op diepe aardwarmte in Den Haag Zuidwest een stuk dichterbij gekomen. Volgend jaar moet de boring naar ruim 2 kilometer diepte beginnen.

Den Haag heeft hiermee een Nederlandse primeur. Twee keer eerder werd tot nu toe in de Nederlandse bodem geboord naar diepe aardwarmte of geothermie, maar nooit zo diep en nooit om daadwerkelijk woningen mee te verwarmen.
In Limburg ging het om een proefboring tot 800 meter om te kijken of huizen kunnen worden verwarmd met mijnwater. In Bleijswijk werd tot 1800 meter geboord voor de verwarming van een groot kassencomplex. De onttrekkingsput is klaar, aan de retourput wordt gewerkt.
Den Haag gaat nog 400 meter dieper en er worden bovendien 4000 woningen mee verwarmd in stadsdeel Zuidwest. De initiatiefnemers hopen op zo’n 2200 meter beneden maaiveld zandlagen aan te boren met water van 73 graden Celsius. De nieuwe woningen, die worden gebouwd binnen de grootschalige herstructurering van het stadsdeel, krijgen een lagetemperatuur verwarmingssysteem.
Om het project mogelijk te maken sloegen drie corporaties, twee energieleveranciers en de gemeente de handen ineen en richtten een speciale commanditaire vennootschap op. Alle zes stoppen ze 2,5 miljoen euro in de onderneming; Senter Novem subsidieert 4 miljoen. De rest van de op 46 miljoen euro begrootte operatie, wordt geleend bij banken.

Waarschuwing

Bij de lancering van het bedrijf gisteren sprak wethouder Marnix Norder van Den Haag nog een waarschuwing uit tegen de initiatiefnemers van de Warmtewet.
Die wet moet de positie van de consument beschermen in de liberaliserende energiemarkt. Het gevaar bestaat volgens Norder dat die wet risicovolle initiatieven als het benutten van geothermie in de weg staat. Als er behalve een fijnmazig warmtenetwerk ook een gasnetwerk in de wijken moet worden aangelegd, kan het financieel niet uit. Terwijl dit heel nieuw, veelbelovend en klimaatneutraal is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels