nieuws

D uurzaam voorstel tunnel Naardermeer

bouwbreed

Nu blijkt dat de luchtkwaliteit en geluidsoverlast – en daardoor procedureproblemen voor het alternatief via de Gaasperdammerweg (A10 en A9) – een veel groter struikelblok gaan vormen voor verbetering van het verkeer tussen Almere en Schiphol, moet volgens Jaap Ketel het gezond verstand weer gaan spreken.

Nu blijkt dat de luchtkwaliteit en geluidsoverlast – en daardoor procedureproblemen voor het alternatief via de Gaasperdammerweg (A10 en A9) – een veel groter struikelblok gaan vormen voor verbetering van het verkeer tussen Almere en Schiphol, moet volgens Jaap Ketel het gezond verstand weer gaan spreken.
Het CDA-Kamerlid Ger Koopmans toont durf om zijn eigen CDA Minister Camiel Eurlings er op te wijzen dat de tunnelvariant langs het Naardermeer te vroegtijdig door zijn voorganger Minister Karla Peijs naar de prullenmand was verwezen. Mevrouw Peijs wilde geen gezeur met de milieu-lobby, aangevoerd door een aantal Gooise actiefreaks en Hilversumse TV-BN-ers. Koopmans actie getuigt van dat gezonde verstand en spreekt daarbij eenzelfde taal die ook door het VNO-NCW onlangs is uitgesproken, namelijk om de verbinding A6-A9 weer op de agenda te zetten.

Verantwoord

Het nieuwe parlement zou ook zijn rol van innovatie bevorderend politiek huis nu eens waar moeten maken en niet alleen op basis van emotie en onjuiste criteria te kiezen voor een halve- en ogenschijnlijk ‘maatschappelijk aanvaardbare’ oplossing. Het zou beter zijn om op rationele gronden een beslissing te nemen op basis van de innovatieve technische mogelijkheden die de markt biedt. Het beste voorbeeld hiervan is het door het Utrechtse Ingenieursbureau Movares ingediende voorstel voor de aanleg van een oppervlakte tunnel langs (en niet zoals vaak gezegd en geschreven wordt onder) het Naardermeer (zie afbeelding). Deze oplossing is een veel duurzaam- en milieuverantwoord alternatief dan het verbreden en verdiepen van de bestaande infrastructuur en schaadt niet de duizenden aanwonenden in Amsterdam Zuid-Oost. Dat, ‘in-de-grondse’ infrastructuur de naaste omgeving niet schaadt, kan het best gedemonstreerd worden door de al bijna een halve eeuw door heel Nederland lopende circa 1000 km hogedruk gasleidingen van 1.20 meter diameter. Soms drie of vier naast elkaar. Niemand kan ze zien en de meeste mensen weten niet eens waar ze liggen. Niemand maakt zich er ook druk over, zelfs de milieufreaks niet, ondanks het feit dat er 40 bar druk op staat en langs en soms zelfs door natuur- en woongebieden lopen.
Overtuigen
Het beste bewijs dat het allemaal in de hoofden van de mensen zit. Het andere en nog meer pregnante voorbeeld is de spoorverbinding Amersfoort-Amsterdam, die dwars door het Naardermeer gaat en waar dagelijks honderden treinen over razen, maar broedende vogels en ander fauna nauwelijks storen en waarbij de spoordijk zelf een ecologische verbindingszone is geworden. Hierover hebben we de milieufreaks nog nooit horen klagen. Daarom voor de verbinding A6-A9 geldt: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. Laten we hopen dat Koopmans zijn politieke CDA vriend en minister kan overtuigen.
Ing. J.H. Ketel
Ketel Consulting Agents BV
Leusden
info@nedland.nl

Reageer op dit artikel