nieuws

Computersysteem vaak slecht beveiligd

bouwbreed

De beveiliging van computersystemen in het midden- en kleinbedrijf is niet optimaal. Hierdoor wordt een op de vijf ondernemers, onder wie aannemers, slachtoffer van computercriminaliteit. Dat blijkt uit het rapport mkb-experiment over cybercrime in Flevoland.

Het onderzoek is verricht door bureau Syntens, in opdracht van Digibewust, waarin het Ministerie van economische zaken en het bedrijfsleven samenwerken. Bedrijven uit onder meer de bouw, werkten eraan mee. Deze bedrijven zijn gevestigd in Flevoland, maar de resultaten van het onderzoek zijn representatief voor Nederland, stelt Syntens.

Contrast

Van de mkb-ondernemers denkt 67 procent hun computer afdoende te hebben beveiligd. “Dat gevoel van veiligheid staat in scherp contrast met het feit dat bij 82 procent van de bedrijven geen formele afspraken worden gemaakt over digitale beveiliging”, aldus een toelichting.
Slechts 22 procent van de bedrijven traint medewerkers in het vertrouwelijk en veilig beheren van data binnen het bedrijf.” Bovendien regelt een vijfde deel geen achtervang, zodat het computersysteem veelal een digitale gatenkaas is.
Van de respondenten gaf 22 procent aan hierdoor in problemen te zijn geraakt. Bedrijven die aangaven de apparatuur goed beveiligd te hebben, bleken vaker in problemen te komen dan de andere ondernemingen. “Voor tenminste 60 procent van de slachtoffers ontstond aanzienlijke schade.”
Verder blijkt uit het onderzoek dat personeel vrijelijk zijn gang kan gaan met de computer: ongelimiteerd internetten en e-mailen. Van de bedrijven gebruikt 70 procent geen wachtwoord. Waar wel wachtwoorden worden gebruikt, zijn die regelmatig vlak bij de computer te vinden. “Ruim de helft van de werknemers logt niet uit en er blijft vaak belangrijke informatie op het bureau achter.”

Reageer op dit artikel