nieuws

Campus moet in- en uitstroom opleidingen in evenwicht brengen

bouwbreed Premium

Over twee jaar moet in Heerhugowaard een academie voor bouw- en techniekvakken verschijnen waar jaarlijks 2000 jongeren zullen worden opgeleid. Drie opleidingen van de bedrijfstakken bouw, metaal en installatietechniek hopen binnenkort een overeenkomst te tekenen die de campus mogelijk moet maken.

De drie betrokken opleidingen, Espeq voor de bouw, Tetrix voor de metaalsector en Installatiewerk Noord-Holland Noord zijn alle gevestigd op het bedrijventerrein Beveland in Heerhugowaard. Tussen de opleidingen bestond de laatste jaren al een vorm van samenwerking.
Het gebouw waar Espeq haar opleiding heeft ondergebracht is veruit het grootste en wordt voor de realisatie van de plannen nog verder uitgebreid. Volgens H. Meijdam, oud-gedeputeerde van Noord-Holland en tegenwoordig directeur van Espeq opleidingsbedrijven, moet het complex ook ruimte gaan bieden aan wat hij aanduidt als “verwante activiteiten.” Daarbij moeten de gedachten volgens hem uitgaan naar ruimten waarin vakmensen hun bedrijf uitoefenen. “Als jongeren een meubelmaker daadwerkelijk dagelijks aan het werk zien, stimuleert dat bij hun studie. Ze zien dan wat ze met hun opleiding kunnen bereiken en dat leidt hopelijk tot minder uitval.”

Evenwicht

Teneinde het idee van een campus te versterken, willen de initiatiefnemers tevens aanvullende voorzieningen zoals een eetcafé. Met de academie voor bouw- en techniekvakken hopen de drie opleidingen de toestroom en uitstroom in de bouwsector weer enigszins in evenwicht te brengen.
Gewone opleidingsinstituten als Regionale Opleidings Centra (ROC’s) slagen daar volgens directeur Meijdam onvoldoende in omdat het reguliere onderwijs veel te vast zit aan vakkenpakketten. “Bovendien zijn techniekvakken niet sexy en hebben ze geen hoge maatschappelijke status. De oprichting van een campus moet daar verandering in brengen.”

Reageer op dit artikel