nieuws

Bezoek aan Britse werkvloer inspireert Zeeuws onderhoudsproject

bouwbreed

Vorige week bezochten Rijkswaterstaat en Heijmans samen Engeland. Nederlanders kunnen op het gebied van infra leren van de Britse manier van werken. En andersom ook. Wanneer opdrachtgever en aannemer dat samen ontdekken, kun je thuis beter aan de slag, ervaart Wies Vonck .

Vorige week bezochten Rijkswaterstaat en Heijmans samen Engeland. Nederlanders kunnen op het gebied van infra leren van de Britse manier van werken. En andersom ook. Wanneer opdrachtgever en aannemer dat samen ontdekken, kun je thuis beter aan de slag, ervaart Wies Vonck .
Met een gezelschap van zesentwintig deelnemers zijn we drie dagen op werkbezoek geweest in Engeland: weginspecteurs, contractbegeleiders, contractmanagers en directeuren. Van Rijkswaterstaat, Heijmans Infra Management en van de Universiteit Twente. Een stevig en gevarieerd programma leverde ons van 10 tot 12 juli verrassende bevindingen op. Zo kunnen we in Nederland het nodige leren van de Britten over de aanpak van ‘partnering’. Hun contractvormen bieden veel mogelijkheden waarbij overheid en markpartijen vooral effectief samenwerken, elkaar leren vertrouwen en toch voor de belastingbetaler efficiënt opereren. Service providers -dit zijn marktpartijen aangestuurd door de Highways Agency-, spelen daar een sleutelrol bij beheer en onderhoud.

Wegareaal

Een ander punt voor ons is dat zij intensief gebruik maken van web-based systemen. Ze hebben ook handige systemen en checklists op het gebied van milieu, flora en fauna. Bovendien kunnen we leren van de relatie daar tussen verkeerscentrales en weginspecteurs. Anderzijds denk ik dat de Britten het nodige van ons kunnen opsteken als het gaat om inhoudelijke onderwerpen. Zoals de kwaliteit van het wegareaal.
Ook zijn wij verder als het gaat om het maken van life cycle afwegingen bij het doen van verbeteringsvoorstellen. We hebben meegekeken op en achter de schermen van een verkeerscentrale, hun wagenpark gezien. Onze weginspecteurs zijn een paar uur met een Engelse collega op de rondweg Londen meegegaan. Een dag lang was een deel van de groep te gast op de locatie waar aannemer en Atkins, de marktpartij die als Managing Agent optreedt namens de overheid, één gebouw delen. Naast bezoeken afleggen hebben we workshops gehouden, intensief kennis en ervaring uitgewisseld. Allemaal in gemengde groepen, bestaande uit mensen van Heijmans en van Rijkswaterstaat. Het bezoek heeft geleid tot beter wederzijds begrip en dit zal zeker de samenwerking binnen het contract in Zeeland ten goede komen. Hier staan we immers aan het begin van de uitvoering van het innovatieve contract waarbij de aannemer voor de rijkswegen in Zeeland al het onderhoud en een deel van het beheer doet. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan prijs.

Profiteren

We moeten niet het hele Engelse model nastreven. Maar wel van zulke ervaring en kennis profiteren om daarmee onze primaire processen te verbeteren en de weggebruiker meer centraal te stellen. Het bezoek vond daarom ook plaats binnen het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) dat Rijkswaterstaat uitvoert met marktpartijen en de Britse en Vlaamse overheid. Dat zoekt best practices op districtsniveau. De gekozen aanpak kweekt vertrouwen en stimuleert het samenwerken. Dat zijn belangrijke voorwaarden om zo’n innovatief contract te kunnen uitvoeren. Daarbij willen wij de kloof dichten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En tussen de top van de organisatie en de werkvloer.
Samen, als Rijkswaterstaat en aannemer, deze ervaring opdoen, komt het werken thuis ten goede. Je maakt intensief met elkaar kennis, wisselt beter ervaringen uit. We zijn bezig dit ook vast te houden met een document. In workshops hebben we een verklaring opgezet over onze missie, doelen, waarden en normen. Eigenlijk een vertaling in praktische termen van het gesloten contract dat natuurlijk juridisch de basis blijft van de opdracht. Maar op deze manier maken de mensen van Heijmans en van Rijkswaterstaat de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk.

Zorgvuldig

We hebben een meer gezamenlijke inzet om doelen te bereiken. We willen zorgvuldig te werk gaan en scherpen de komende maand dit document, oorspronkelijk een Engels model, aan. Alle Engeland-gangers zullen dan hun handtekening zetten.
Wies Vonck
Directeur Wegen en Verkeer bij de Regionale Dienst Zeeland
van Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel