nieuws

Almelo denkt aan monorail nieuwe wijk

bouwbreed

De toekomstige bewoners van de nieuwe Almelose wijk Waterrijk kunnen mogelijk per monorail naar de binnenstad reizen. De gemeente Almelo onderzoekt de haalbaarheid van een dergelijke verbinding.

Vorig jaar zijn de mogelijkheden voor een monorailverbinding tussen het Twenteborg ziekenhuis en de binnenstad onderzocht. Dit traject bleek slechts op minimumniveau rendabel, licht Jan Ros van de gemeente Almelo toe. “Deze monorail zou moeten concurreren met het bestaande openbaar vervoer. Bovendien zou het traject aangelegd moeten worden in reeds bebouwde gebieden.”
Op beide punten wint de route Waterrijk-binnenstad: omdat de wijk nog niet bestaat, is er ruimte genoeg voor de bouw van een monorail. En door geen of weinig andere vormen van openbaar vervoer aan te bieden, kunnen bewoners “gedwongen” worden per monorail naar de stad te reizen. “Daarnaast willen we in deze wijk graag vernieuwend zijn.”
De kern van Waterrijk vormt een waterplas van 110 hectare, die nog moet worden uitgegraven. Deze komt te liggen in een voormalig veengebied, ongeveer 500 hectare groot. Van de 4362 woningen komen er 1500 rechtstreeks aan het water te liggen en, indien de markt erom vraagt, een aantal te drijven op het water.

Waterwoningen

“Op voorhand zijn we niet uit op drijvende woningen”, aldus Ros. “Deze zijn logischer in een gebied met te veel water. Wel hebben we een aantal plekken met waterwoningen bezocht, en de woonbeleving op het water is veel vrijer dan aan het water. We laten de bouw van waterwoningen echter afhangen van de marktvraag. Die flexibiliteit willen we houden: de bouw van Waterrijk duurt 15 jaar, en hoe kunnen wij nu weten wat de markt over acht jaar vraagt?”
Meer dan de helft van de woningen valt in de categorie dure koopwoningen, 25 procent wordt middelduur en 20 procent sociale huur. “De hogere inkomens trekken weg uit Almelo, waardoor scheefgroei ontstaat. Almelo heeft ook mensen nodig die wél wat te besteden hebben”, verklaart Ros deze keuze. “Bovendien bouwen we in de herstructureringswijken in de binnenstad volop starterswoningen.”
Ros verwacht dat de bouw van Waterrijk in de tweede helft van 2009 begint. De investeringskosten bedragen ongeveer 325 miljoen euro.

Reageer op dit artikel