nieuws

Zweden pakken nieuwe projecten aan met pps

bouwbreed

De rijksdiensten voor het beheer van wegen en spoor in Zweden zien wel brood in privaat-publieke samenwerking (pps) bij de aanpak van nieuwe projecten. Op basis van een onderzoek van het transportresearchinstituut VTI luidt de conclusie dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de realisering en de exploitatie van zowel nieuwe verbindingen als bij renovatie daarvan belangrijke voordelen kan opleveren voor de maatschappelijk-economische doelmatigheid en de competitie op de gww-markt. De partners hebben met het oog hierop een speciaal aan Zweden aangepast model ontwikkeld. Ze hebben ook vier concrete projecten geïndentificeerd voor pps, die bij voorbaat al op de ‘agenda’ staan voor uitvoering in de eerstkomende paar jaar.

De rijksdiensten voor het beheer van wegen en spoor in Zweden zien wel brood in privaat-publieke samenwerking (pps) bij de aanpak van nieuwe projecten. Op basis van een onderzoek van het transportresearchinstituut VTI luidt de conclusie dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de realisering en de exploitatie van zowel nieuwe verbindingen als bij renovatie daarvan belangrijke voordelen kan opleveren voor de maatschappelijk-economische doelmatigheid en de competitie op de gww-markt. De partners hebben met het oog hierop een speciaal aan Zweden aangepast model ontwikkeld. Ze hebben ook vier concrete projecten geïndentificeerd voor pps, die bij voorbaat al op de ‘agenda’ staan voor uitvoering in de eerstkomende paar jaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels