nieuws

‘Wees alert op maatregelen rond diesel’

bouwbreed

Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselmotoren wordt steeds belangrijker en het raakt de sector direct. Directeur van de belangenorganisatie van handelaren en fabrikanten van grondverzetmachines BMWT, Anton Van Loon, bepleit meer aandacht voor diesel en de maatregelen die door de markt genomen kunnen worden.

Van Loon constateert dat er een verhoogde aandacht is voor een schonere werkomgeving vanuit de overheid. Dat blijkt uit net ingevoerde regelgeving en regelgeving die er op korte termijn aan komt. Zo ziet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er sinds 1 januari van dit jaar op toe dat er in besloten ruimtes alleen nog machines rondrijden met een roetfilter. Dit omdat het inademen van schadelijke roetdeeltjes in uitlaatgassen aantoonbaar kanker kan veroorzaken. Ook mogen heftrucks met een hefcapaciteit onder de vier ton niet 

meer door een dieselmotor worden aangedreven.

Lpg • Van Loon merkt dat de regelgeving niet in alle sectoren uitvoerbaar is en dat zijn brancheorganisatie tracht handreikingen te doen aan het ministerie. “Neem bijvoorbeeld de staalindustrie, waar word rondgereden met gloeiend heet, vloeibaar metaal. Daar is het dus niet echt veilig om bijvoorbeeld met lpg-motoren te werken. 

Een ander voorbeeld is de recyclingindustrie waar met grote shovels wordt gereden. Die zijn onmogelijk elektrisch aan te drijven. Althans, niet op een manier die rendabel is.” 

Vanuit een ander ministerie, dat van VROM, komt er op korte termijn regelgeving om schadelijke uitstoot door dieselmotoren terug te dringen. VROM zal daarbij de strenge Europese diesel emissie-

richtlijn 97/68 EU volgen maar Van Loon vermoedt ook andere maatregelen. “Ik verwacht dat we naar groene bestekken toe gaan. Dat opdrachtgevers aannemers door middel van het bestek verplichten dat ze met schoon materieel werken. Gemeenten zullen het beleid steeds vaker gaan koppelen aan milieuzoneringen. Dan kunnen ze dus verbieden dat op plek X nog gewerkt wordt met machine Y.” Hoewel in zijn ogen onvermijdelijk verwacht van Loon niet dat omschreven beleid voor veel problemen zal zorgen. “Nederlandse grondverzetbedrijven kenmerken zich toch door het jonge, goed onderhouden machinepark. En jong materieel betekent over het algemeen schone motoren die aan alle Europese richtlijnen voldoen. 

Prikkel • De derde prikkel om zorgvuldig naar dieselaangedreven machines te kijken is het Programma Duurzaam inkopen dat Senternovem ontwikkelt. Dat programma stimuleert overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van pr oducten en diensten. 

Ondanks het strengere beleid dat de verschillende ministeries ontwikkelen wil de BMWT-directeur ook wijzen op de mogelijkheden die worden geboden om aan de emissienormen te voldoen. Een deel van de verantwoordelijkheid om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen ligt immers bij de bedrijven zelf. “Vanaf 1 oktober kunnen flinke subsidies verkregen worden bij de aanschaf van roetfilters. De machines waarop die filters gemonteerd worden moeten dan wel veelvuldig in stedelijk gebied gebruikt worden en een vermogen hebben van 75kW of hoger. De subsidie kan oplopen tot 11 duizend euro.” 

Cowboys • Van Loon heeft ook een aantal tips voor bedrijven die veel met dieselmachines werken om gemakkelijker aan de regels te kunnen voldoen. “Ten eerste moet men goed opletten welk filter het meest geschikt is voor welke machine. In een nieuwe markt opereren altijd veel cowboys. Stem de aanschaf daarom bij voorkeur af met de fabrikant van de machine. Grondverzetmachines werken anders dan vrachtauto’s die vaak langdurig en snel op hun optimum rijden. Graafmachines en wielladers gebruiken hun motor veel onregelmatiger en heviger en dat is van invloed op het roetfilter.” 

Een tweede advies van Van Loon betreft het gebruik van de juiste dieselsoort. “Als je er troep ingooit komt er ook troep uit. Als de brandstof voldoet aan de NEN 590 norm weet je zeker dat je zuiniger en schoner rijdt.”

De brancheorganisatie zelf zit ondertussen ook niet stil. Na de zomer gaat de BMWT samen met opleidingsinstituut PTC+ een brochure en trainingen energiezuinig rijden aanbieden. “Het streven is een brandstofbesparing van tenminste drie procent. Dan is de training in twee kwartalen terug te verdienen.” 

Volgens Van Loon hoeven Nederlandse bedrijven zich niet al te veel zorgen te maken over de.strenge regels. “De maatregelen die er aan komen zijn bijna niet kostenverhogend. Men zal er moeiteloos aan kunnen voldoen. Wat vast staat is dat er vanuit de overheid meer sturing komt en dat het op korte termijn gaat gebeuren. En het wordt niet meer uitgesteld.”

Reageer op dit artikel