nieuws

Volker Wessels bouwt de Sterrenberg om

bouwbreed Premium

Volker Wessels verandert de Sterrenberg te Huis ter Heide in een locatie waar mensen met een verstandelijke handicap optimaal geïntegreerd zijn in de samenleving. Opdrachtgever is de Utrechtse zorginstelling Abrona.

Volker Wessels verandert de Sterrenberg te Huis ter Heide in een locatie waar mensen met een verstandelijke handicap optimaal geïntegreerd zijn in de samenleving. Opdrachtgever is de Utrechtse zorginstelling Abrona.
De huidige bewoners van de Sterrenberg worden uit hun isolement gehaald door de locatie opnieuw te ontwikkelen. Abrona heeft daartoe de weg geopend via een Europese aanbesteding plus een op concurrentie gerichte dialoog. Nooit eerder zette een zorginstelling op soortgelijke wijze de omgekeerde integratie in de markt. De huidige (zorgvragende) bewoners van Abrona zullen ontdekken dat ze komende jaren gezelschap krijgen van talrijke nieuwkomers. Volker Wessels bouwt op de locatie 480 nieuwe woningen. Van de kavels zijn 400 bestemd voor de reguliere markt. De 264 zorgvragers van Abrona krijgen onderdak op de resterende tachtig kavels.

Reageer op dit artikel