nieuws

Romeinen verkavelden gebied Midden-Delfland al

bouwbreed

Het gebied van de Maasdelta is al in de Romeinse tijd systematisch verkaveld en ontwaterd. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek in reconstructiegebied Midden-Delfland.

Tot op heden werd aangenomen dat dit pas duizend jaar later gebeurde bij de aanleg van de middeleeuwse ontginningen. Maar talloze archeologische opgravingen die zijn gedaan sinds het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Delft werd heringericht, hebben daar een nieuw licht op geworpen.
Archeologe Heleen van Londen richtte de aandacht daarbij in het bijzonder op landinrichtingselementen als sloten, wegen, kringgreppels en nederzettingen uit de Romeinse tijd. Ze ontdekte een “onregelmatige regelmaat” in de maatvoering. De regelmaat bleek terug te voeren op de Gulden Snede – de lijnstukverdeling die later schilders gebruikten voor bereiken van harmonieuze verhoudingen. Van Londen: “Daarmee konden ze bij landverdeling grillige kreken volgen in de spaghetti van kleiafzettingen in dit gebied, maar toch maatvast blijven.”
Ze toetste haar theorie met succes in andere voormalige Romeinse gebieden in Europa

Reiskeizer

Van Londen vermoedt dat de verkaveling van Midden-Delfland is gerelateerd aan het bezoek van ‘reiskeizer’ Hadrianus in 121-122 na Chr. aan onze gebieden. Hij verleende Voorburg (Forum Hadriani) stadsrechten. Omdat gebiedsverkaveling in het Romeinse rijk de basis was voor belastingheffing, ging op dat moment de verdeling in percelen van start.
Bij de reconstructie van het archeologisch rijke Midden-Delfland, noodzakelijk geworden door voortdurende stadsuitbreidingen, werd voor het eerst in Nederland archeologie geïntegreerd in ruimtelijke ordening. Voorheen werden archeologen pas ingeschakeld wanneer bouwers toevallig iets aantroffen in de grond.
De nieuwe methode moet ervoor zorgen dat meer bewaard blijft van het Nederlandse bodemarchief, bijvoorbeeld door om archeologische waardevolle locaties heen te bouwen.

Reageer op dit artikel