nieuws

Provincie Overijssel en Raalte in clinch over grondwater

bouwbreed

De gemeente Raalte en de provincie Overijssel liggen met elkaar in de clinch over de koel/warmtewateropslag van het twee jaar geleden gebouwde gemeentehuis.

De provincie beweert dat de gemeente Raalte illegaal grondwater onttrekt, omdat er geen vergunning is aangevraagd voor de aanleg van het systeem. Volgens de gemeente is een vergunning niet nodig, omdat er geen grondwater wordt onttrokken maar wordt rondgepompt.
Beide partijen kwamen er niet uit, waarna een derde onafhankelijke partij, de KIWA, is gevraagd om een onderzoek te doen naar de vraag of er met het systeem wel of niet grondwater wordt onttrokken. De provincie verwijst naar de Grondwaterwet waarin staat dat er zonder vergunning geen grondwater mag worden onttrokken.
Volgens wethouder Gerard Elferink van de gemeente Raalte is van onttrekking geen sprake. “Het water wordt rondgepompt in een leidingensysteem waarbij op 75 meter onder de grond het water wordt verwarmd via een warmtewisselaar. Naar weten van de leverancier Gheo Thermic en de gemeente heeft dit systeem ook geen gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. Dat wordt rondgeleid door verschillende grondlagen”.
KIWA onderzoekt nu of het GeoThermic systeem van het gemeentehuis gevolgen heeft voor de kwaliteit van het grondwater en of er sprake is van onttrekking. Deze installatie van GeoComfort bestaat uit een monobron (met één boring) waarbij de warmteuitwisseling beneden grondwaterpeil plaatsvindt. Volgens wethouder Elferink bespaart de gemeente ruim 40.000 euro per jaar aan exploitatiekosten met dit systeem in vergelijking met een traditionele HR-ketel. Gedwongen verwijdering van de installatie zou enorme kosten met zich meebrengen voor de gemeente.

Reageer op dit artikel