nieuws

Probleemwijk verandert in voorbeeldwijk

bouwbreed Premium

Een miljoeneninvestering in wijkontwikkeling van de drie naoorlogse Drentse wijken Angelslo, Emmerhout en Bargeres moet landelijke navolging krijgen. Dat vindt minister Vogelaar (wonen, wijken en integratie) naar aanleiding van de resultaten van ‘Emmen Revisited’.

Tien jaar wordt in Emmen al aan Emmen Revisited gewerkt. Een succesvol uitgevoerd totaalplan om het leef- woon en werkklimaat in probleemwijken aan te pakken. De Drentse gemeente veranderde van een plattelandsgemeente met hoge werkloosheid en slechte woonomstandigheden tot een moderne industriestad. Voor de arbeiders werden in de jaren zestig de wijken Angelslo, Emmerhout en Bargeres gebouwd. Vooral bedoeld voor gezinnen. Maar een verandering in de samenstelling van de bevolking en toenemende leegloop van de dorpen deden de gemeente, de corporaties Wooncom en Domesta jaren geleden de handen ineenslaan. Samen met de bevolking en in constant overleg met alle betrokken partijen kwam het in 2000 tot een stedenbouwkundige visie voor de toekomst van de drie dorpen. Daarvóór was al jaren gediscussieerd over de noodzakelijke herstructurering.

Eentonig

Deze week toog een delegatie naar Den Haag om de minister, die in Nederland veertig wijken heeft aangewezen als ‘probleemwijk’, de resultaten van Emmen Revisited te tonen. In de visie is sprake van een totale integratie van volkshuisvesting en ruimtelijke en sociale problematiek. Een saai en eentonig, weinig overzichtelijk en ontoegankelijk Bargeres, heeft een duidelijk centrum gekregen, het vervuilde Oranjekanaal, dat de wijk opsplitst, is schoongemaakt, er zijn betere verbindingen met de buitenwereld gekomen, kleinschalige voorzieningen zijn opgezet, een herstructurering van het winkelcentrum met woningbouw voor senioren heeft plaatsgevonden en de brinken zijn heringericht.

Aanbevelen

Angelslo heeft een vernieuwd winkelcentrum, een multifunctioneel sportveld, een nieuw huurappartementencomplex en woningen zijn gerenoveerd.
In Emmerhout zijn flats gesloopt, nieuwe appartementen en eengezinswoningen gebouwd. Een nieuw winkelcentrum met 180 woningen zit eraan te komen en, net als in de andere twee wijken, is het hele gebied opnieuw ingericht. In 2009 start de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie met een brede school. In totaal zijn er honderden kleine projecten opgestart.
De initiatiefnemers van Emmen Revisited hebben de minister duidelijk gemaakt hoe een probleemwijk kan worden omgetoverd tot voorbeeldwijk. De minister heeft te kennen gegeven de aanpak, waarbij de bewoners centraal staan en er voortdurend overleg plaatsvindt, te zullen aanbevelen aan de andere ‘probleemgemeenten’ in het land.

Reageer op dit artikel