nieuws

Huizinga wijst beschermde zeereservaten aan

bouwbreed

Staatssecretaris Huizinga (water) is van plan beschermde zeereservaten aan te wijzen. Op die manier kan de balans tussen economie en ecologie in stand worden gehouden. Bijzondere natuurwaarden en visstanden moeten worden hersteld, zo schrijft Huizinga aan de Tweede Kamer. Met haar plan komt ze tegemoet aan de wens van Greenpeace om (aaneengesloten) zeereservaten in de wetgeving op te nemen, vanwege de ernstig verstoorde visstand in de Noordzee.

Staatssecretaris Huizinga (water) is van plan beschermde zeereservaten aan te wijzen. Op die manier kan de balans tussen economie en ecologie in stand worden gehouden. Bijzondere natuurwaarden en visstanden moeten worden hersteld, zo schrijft Huizinga aan de Tweede Kamer. Met haar plan komt ze tegemoet aan de wens van Greenpeace om (aaneengesloten) zeereservaten in de wetgeving op te nemen, vanwege de ernstig verstoorde visstand in de Noordzee.
Begin volgend jaar stelt het kabinet een ontwerplijst van beschermde zeegebieden vast. Deze zeereservaten kunnen dan over drie jaar door de EU-lidstaten definitief worden vastgesteld, omdat het probleem internationaal moet worden aangepakt.
Het instellen van zeereservaten is echter slechts één van de maatregelen die moet worden genomen om de zee te beschermen. Over andere maatregelen wordt momenteel in Brussel onderhandeld. Er komt een nieuwe richtlijn die EU-lidstaten verplicht het gebruik van de zee op orde te houden.

Reageer op dit artikel