nieuws

Frankrijk maakt begin met aftrek hypotheekrente

bouwbreed

De één wil de hypotheekrenteaftrek afschaffen, de ander juist invoeren. De Franse president Sarkozy heeft zijn verkiezingsbelofte al binnen een maand waargemaakt. De Fransen kunnen binnenkort tot 20 procent van de betaalde rente als aftrekpost opvoeren. Sarkozy wil daarmee vooral het eigenwoningbezit opvoeren, maar ook de inzakkende woningbouw weer een stimulans geven.

Sarkozy heeft de kiezers in de fel-bevochten campagne een aantal fiscale worsten voorgehouden: geen belasting op overuren, hogere drempels voor het erfrecht en ook aftrek van de hypotheekrente. Al een week na het aantreden van het nieuwe kabinet deelde minister van begrotingszaken Eric Woerth mee dat de aftrek zou gelden voor elke nieuwe hypotheek die na 6 mei, de dag van Sarkozy’s overwinning, wordt afgesloten. Maar de president zelf – die zondag ook de parlementsverkiezingen hoopt te winnen – deed er nog een schepje bovenop: alle bestaande hypotheken vallen ook onder het nieuwe voorrecht.
Nu het voorstel werkelijk op tafel ligt, blijkt dat er wat adders onder het gras zitten. De aftrek blijft beperkt tot 20 procent van de betaalde rente en dan alleen nog over de eerste vijf jaar. Alleenstaanden mogen tot 3750 euro per jaar aftrekken, koppels maximaal 7500 euro. Dat betekent in de praktijk een belastingvoordeel van 1500 euro per jaar voor een koppel en de helft daarvan voor een alleenstaande.
Huiseigenaren die geen belastingaanslag krijgen, delen in de pret want zij ontvangen van de schatkist jaarlijks een cheque voor het vergelijkbare bedrag. Het voordeel geldt, uitgaande van vier procent rente en een looptijd van twintig jaar, voor hypotheken tot 200.000 euro, ruim boven het gemiddelde van 142.000 euro dat vorig jaar aan Franse woningleningen werd verstrekt.

Achter

Sarkozy wil met het douceurtje ‘une France de propriétaires’ scheppen. Frankrijk ligt immers wat betreft het huizenbezit ruim achter op de meeste andere Europese landen. Op dit moment bezitten 15 miljoen Fransen een eigen huis, ruim 56 procent van het totale aantal huishoudens. Frankrijk zit daarbij in de Europese staart, samen met Nederland en Duitsland, maar ver achter Groot-Brittannië waar ruim 70 procent een eigen huis heeft en Spanje dat zelfs op 84 procent staat.

Stimulans

Zo’n stimulans van de huizenmarkt kan ook een impuls geven aan de duidelijk afzwakkende woningbouw. Deze week stelde het ministerie voor ecologie, ontwikkeling en duurzaamheid, waaronder de bouw tegenwoordig ressorteert, dat de landelijke bouwsector dit jaar met 2,6 procent zal groeien, vergeleken bij een record van 4,8 procent in 2006. Na de bijna 60.000 nieuwe banen van 2006 komt de Franse bouw nu op ongeveer de helft daarvan uit.
De inzakking is vooral te wijten aan de vorig najaar ingezette vertraging in de woningbouw die de afgelopen jaren de motor voor de bouwsector vormde. Volgens het superministerie van vice-premier Juppé komt het aantal nieuw te bouwen huizen dit jaar zelfs onder de 400.000, bijna 50.000 minder dan de eerder voorspelde 449.000 en 20.000 minder dan de werkelijke productie van vorig jaar. Ook voor de bouw komt het douceurtje van de nieuwe president dus goed uit.

Reageer op dit artikel