nieuws

Corporatie Woonmaatschappij zoekt de geluidsgrenzen van Schiphol op

bouwbreed Premium

Wie wil bouwen in de Haarlemmermeer kan letterlijk en figuurlijk niet om Schiphol heen. Bestuursvoorzitter Roel Steenbeek van de Hoofddorpse woningbouwcorporatie Woonmaatschappij zoekt in het gebied de grenzen van het mogelijke op. “Als mensen er voor kiezen om naast Schiphol te wonen, dan moet dat toch kunnen.”

Geluidsgrenzen. Heb je een bouwplan, dan kom je ze in de Haarlemmermeer vanzelf tegen. En heeft de ontmoeting eenmaal plaatsgevonden, dan ben je nog niet zomaar van ze af. Want bouwen aan de verkeerde kant van zo’n geluidsgrens, wordt onder geen beding toegestaan.
In de praktijk leidt het handhaven van de geluidsgrenzen tot bizarre situaties. “Bij de isolatie van woningen werd in hetzelfde rijtje het ene huis wel en het ander niet geïsoleerd omdat de geluidsgrens dwars over het woonblok liep”, illustreert Steenbeek de dagelijkse praktijk rond Schiphol.
Steenbeek wil in samenwerking met gemeenten, de provincie Zuid-Holland, en Schiphol kijken of nieuwbouw tegen te geluidsgrenzen van de nationale luchthaven aan mogelijk is. “De kleine kernen in het gebied staan onder druk omdat zij steeds meer hun voorzieningen verliezen. Er mag door de geluidsgrenzen immers niet worden gebouwd”, motiveert Steenbeek de plannen.

Ambitie

Woonmaatschappij staat in zijn ambitie om tegen of over de geluidsgrenzen te bouwen, niet alleen. Om het plan uit te werken, trekt de corporatie samen op met branchegenoot Eigen Haard, met ruim veertigduizend woningen de grootste corporatie van Amsterdam. De Amsterdamse bouwer Van der Leij Groep completeert de trojka. Het drietal trekt in de Schipholregio gezamenlijk op onder de naam TransForte.
Het zijn niet alleen de geluidsgrenzen die zand strooien in de machine van de toch al lage bouwproductie. Ook de bestuurlijke stroperigheid in de Noordvleugel van de Randstad maakt het volgens Steenbeek heel lastig om bouwplannen van de grond te krijgen. “In de Noordvleugel heerst een ongelooflijke bestuurlijke dichtheid. En het Randstad-bestuur, dat hiervoor een oplossing zou kunnen bieden, komt maar niet van de grond omdat niemand het lijkt te willen.”
De bestuurslagen die in Noord-Holland traag over elkaar heen draaien, missen hun effect op het bouwvolume niet. “Overal zie je de productie weer instorten. De politieke druk op de bouwproductie, houdt iedereen bij de les. Het wegvallen van de aandacht hiervoor in Den Haag, is een afschrikwekkend idee.”
Volgens Steenbeek is er maar één weg naar een goed functionerende woningmarkt. En dat is de bouw van meer woningen. “Alleen dan haal je druk van de ketel.”
Ondanks het licht aantrekken van de productie, blijft het aanbod in de Haarlemmermeer te beperkt. “Vroeger had ik altijd de regel dat twee caissières van Albert Heijn een woning moeten kunnen kopen. Maar dat lukt hier al lang niet meer.”
Het huurbeleid van het kabinet, dat een zeer beperkte huurverhoging toestaat, maakt het volgens Steenbeek nog moeilijker om de woningmarkt rond Amsterdam in een goede conditie te houden. “De vrees voor hoge huren, is helemaal niet reëel. Het huidige beleid zet de markt volledig stil omdat er geen differentiatie in prijs en kwaliteit mogelijk is”, hekelt de bestuurder.

Kwaliteit

Naast de vele overheidslagen in Noord-Holland zorgt de kwaliteit van gemeenteambtenaren voor problemen bij het uitwerken van nieuwe bouwplannen. “Er zijn wel goede mensen”, schetst Steenbeek de situatie, “maar die worden extern ingehuurd en kennen de lokale mores vaak niet.” Met vertraging tot gevolg.
Een positieve ontwikkeling? Gedeputeerde Ton Hooimeijers gaat – met inbreng van eigen budget – bij gemeenten op bezoek om de productie aan te jagen. “Er zouden meer van dergelijke mediators op pad gestuurd moeten worden”.

Reageer op dit artikel