nieuws

C O 2 -plan Rotterdam beduidend goedkoper

bouwbreed

De regio Rijnmond is in staat al over vijf jaar kostendekkend grootschalig kooldioxide af te vangen. Als onderdeel van het plan moet fors worden geïnvesteerd in pijpleidingen voor opslag in bijna lege gas- en olievelden onder de Noordzee.

Uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond blijkt dat in het Rotterdamse havenbekken het onschadelijk maken van CO2 veel goedkoper is dan tot dusverre aangenomen. De uitkomsten van het rapport zijn zo duidelijk dat de gemeente Rotterdam onmiddellijk is begonnen met gesprekken over een op te zetten consortium. Gemikt wordt op publiek-private oplossingen met een inbreng van zowel het Rijk als de gemeente Rotterdam.
Het Rotterdams havengebied is momenteel verantwoordelijk voor 20 procent van de gehele Nederlandse uitstoot aan kooldioxide. Gezien alle toekomstige uitbreidingsplannen neemt het aandeel toe tot een 25 procent. Verantwoordelijk zijn de vijf grote raffinaderijen, tientallen industriële installaties en binnen enkele jaren drie energiecentrales.
Rijnmond kan de kosten van de CO2-afvang zo sterk drukken, door intensief gebruik te maken van de in het Rotterdamse havengebied ruim voorhanden zijnde restwarmte. In oudere berekeningen werd de CO2-beteugeling pas in 2020 rendabel geacht. Uit het jongste onderzoek komt naar voren dat opvang, transport en opslag van een ton CO2 slechts 24 kost.

Tuinders

De Milieudienst onderscheidt in haar aanpak drie stappen: opvang, verkoop en opslag in de onderzeese velden. Gaandeweg wordt een beperking van de emissie bereikt ter grootte van 20 miljoen ton CO2.
In de eerste fase denken de Rotterdammers vooral geld te verdienen aan uitbreiding (tot 1,5 miljoen ton) van de CO2-leveringen aan tuinders. De telers kunnen het gas uitstekend gebruiken om hun gewassen en bloemen sneller te laten groeien. Rotterdam levert het Westland al via het samenwerkingsverband Ocap.
In de tweede fase wordt de olie- en gaswinning de belangrijkste financierder. Door CO2 in de Noordzee-velden op te slaan, kunnen de energiemaatschappijen hun productie aanzienlijk rekken. Wel zijn forse investeringen nodig om het huidige net van leidingen naar zee flink uit te breiden. De Rotterdamse rekenaars gaan zo ver te veronderstellen dat hun CO2-model uiterst aantrekkelijk is om nieuwe bedrijven aan te trekken. Wie zich in Rijnmond vestigt, kan goedkoop zijn CO2 kwijt en dus zijn dure emissierechten verzilveren. Vooral na 2012 loopt het voordeel op omdat volgens Fortis dan aan een ton CO2 het prijskaartje hangt van 50 euro. In gesprekken met de ministeries van Economische Zaken en VROM dringen de initiatiefnemers aan snel enkele wettelijke obstakels te ruimen. Zo moet de overheid aangeven wie verantwoordelijk is voor de eeuwigdurende CO2-opslag en mag kooldioxide niet langer behandeld worden als afvalstof.
Op pagina 7:
Eerste emissieloze centrale
in Drachten.

Reageer op dit artikel