nieuws

Brinkman bepleit snelle aanpak renteaftrek

bouwbreed

Het kabinet moet kritisch kijken naar de hypotheekrenteaftrek. Dat vindt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. “Wil de regering de eigen ambities waar maken, dan moet er iets gebeuren.”

Brinkman benadrukt dat alleen de hypotheekrenteaftrek aanpakken, geen zin heeft. Het woningbeleid van de regering zou zich volgens de voorman van de bouw tegelijkertijd moeten concentreren op aanpassingen in de grond- en de huurmarkt. “De vastgelopen woningmarkt moet via deze drie sporen vlotgetrokken worden. Pak je er één aan, dan lukt het niet.”
Bouwend Nederland maakt zich ernstig zorgen over de woningbouwproductie. Nadat vorig jaar de productie zich voorzichtig leek te herstellen, zakt het volume nu weer in. De belangenorganisatie verwacht dat de productie dit jaar op een kleine 70.000 woningen zal blijven hangen. Het kabinet wil jaarlijks 80.000 tot 100.000 woningen bouwen.

Beperkt

Voor zijn voorspelling baseert Bouwend Nederland zich op de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat becijferde voor het eerste kwartaal van 2007 een woningproductie van 5.600 woningen. Daarmee is het volume terug op het niveau 2004 toen de productie zich herstelde van het dipjaar 2003.
Om de schade beperkt te houden, moet het Rijk nieuwe bouwlocaties aanwijzen. “Er zijn nu wel grote uitbreidingsgebieden, denk maar aan de Zuidplaspolder, waar nu druk over wordt gepraat, en een grote locatie bij Almere. We krijgen alleen wel een probleem als bij dergelijke locaties de voorbereidingen stilvallen en de bouw niet van start kan gaan.”
Om vertragingen in de besluitvorming op te vangen, moet de plancapaciteit volgens Brinkman worden uitgebreid. “Op de middellange termijn zijn er te weinig bestemmingsplannen waar je direct mee aan de slag kan.”

Kloof

Naast een gebrek aan plancapaciteit zorgt volgens Brinkman ook de kloof tussen vraag en aanbod voor vertraging. “Het Rijk wil dat er vooral binnenstedelijk wordt gebouwd. En op die locaties worden vooral appartementen ontwikkeld”, schetst hij de praktijk. “Vervolgens komt de realisatie niet van de grond omdat er onvoldoende belangstelling is.”
Naast het soort woning sluit ook de prijs van het aanbod niet aan op de vraag. “We bouwen te veel in de stad, waardoor een groot deel van het aanbod bestaat uit te kleine dure en dus moeilijke te verkopen woningen.”
Het aanbod zou volgens de voorzitter van Bouwend Nederland beter bij de vraag aansluiten als gemeenten, provincie en Rijk zich minder intensief met het bouwprogramma bezig houden dan nu het geval is.

Reageer op dit artikel