nieuws

Amsterdam houdt regie in eigen hand

bouwbreed

Amsterdam gaat ingrijpen in de organisatie en aansturing van grote bouwprojecten. In eerste instantie gaat het om zeven ruimtelijke projecten die voor de stad van strategisch belang zijn.

Dat heeft het gemeentebestuur van Amsterdam gisteren besloten. Het college acht stevig ingrijpen nodig, wil Amsterdam uitgroeien tot een Europese metropool. De realisatie daarvan stelt volgens Amsterdam “extra eisen aan de ruimtelijke sector”.
Om die reden zijn, voorlopig, zeven grote projecten, waaronder de Zuidas, IJburg, de Noordelijke IJoevers en Sciencepark, benoemd tot zogenoemde coalitieprojecten. Deze werken komen onder nadrukkelijke regie te staan van de centrale stad. Ook de financiële verantwoordelijkheid komt daar te liggen.
De grote projecten krijgen bovendien een eigen projectleider, die rechtstreeks door de bestuurders van de centrale stad en het betreffende stadsdeel wordt aangestuurd, in coalitieverband dus. “Nu heeft een projectleider bij grote projecten nog een ambtenaar boven zich. Die laag wordt er nu tussenuit gesneden”, zegt Marjolijn van Goethem, woordvoerder van wethouder Maarten van Poelgeest.
De nieuwe werkwijze leidt mogelijk tot snellere besluitvorming, al is dat volgens Van Goethem geen doel op zich. “Het gaat vooral om de kwaliteit. Die moet echt omhoog wil Amsterdam zijn ambities waarmaken.”
Besloten is verder om de verschillende bouwdiensten – infrastructuur, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, het ingenieursbureau en het ontwikkelingsbedrijf – vanaf september intensiever met elkaar te laten samenwerken.
Van Goethem: “De cultuur binnen de diensten moet meer gericht zijn op samenwerken en creativiteit. Daarnaast moet er op meer eenduidige wijze gewerkt worden.” Onderzocht wordt nog of de diensten in één pand gehuisvest moeten worden en of zij vanaf 2012 jaarlijks minimaal 5 miljoen euro kunnen besparen.

Expertisecentrum

Een andere maatregel die de hoofdstad neemt is de oprichting van een expertisecentrum. Die zal zich specifiek gaan richten op contractvorming, prestatiemeting van bouwbedrijven en projectevaluatie.
Ook zal nog nader worden bekeken hoe de financiële risico’s van grote infraprojecten verder kunnen worden beheerst. Amsterdam moest eerder dit jaar opnieuw een kostenstijging van de Noord-Zuidlijn bekendmaken. De gemeente overweegt in ieder geval de risicoanalyses te gaan standaardiseren.

Reageer op dit artikel