nieuws

Alcoa in energieproject op Groenland

bouwbreed

De regering van Groenland stapt met het Amerikaanse Alcoa in een haalbaarheidsstudie voor de realisering van een aluminiumsmelterij. De partners mikken op een fabriek met een productiecapaciteit van rond de 350.000 ton per jaar. De energie voor de productie zal worden geleverd door waterkracht, waarvoor eveneens voorzieningen moeten worden aangelegd. Het zal daarbij gaan om vier centrales en een distributienet. Groenland beschikt over een groot onbenut waterkrachtpotentieel, maar uitbouw daarvan heeft gezien het geringe aantal inwoners (55.000) en het ontbreken van exportmogelijkheden op dit moment geen zin. Met het aluminiumproject kan daarin fundamenteel verandering worden gebracht.

De regering van Groenland stapt met het Amerikaanse Alcoa in een haalbaarheidsstudie voor de realisering van een aluminiumsmelterij. De partners mikken op een fabriek met een productiecapaciteit van rond de 350.000 ton per jaar. De energie voor de productie zal worden geleverd door waterkracht, waarvoor eveneens voorzieningen moeten worden aangelegd. Het zal daarbij gaan om vier centrales en een distributienet. Groenland beschikt over een groot onbenut waterkrachtpotentieel, maar uitbouw daarvan heeft gezien het geringe aantal inwoners (55.000) en het ontbreken van exportmogelijkheden op dit moment geen zin. Met het aluminiumproject kan daarin fundamenteel verandering worden gebracht.
De gunning van het project aan Alcoa is het resultaat van een internationale inschrijvingsronde, waaraan ondermeer ook Norsk Hydro deelnam. De Amerikanen bieden volgens de regering van het grootste eiland ter wereld echter de beste voorwaarden. Het project leidt in het gegeven geval tot investeringen in de orde van grootte van een kleine 2 miljard euro.

Reageer op dit artikel