nieuws

Zet gezamenlijk schouders onder gezond en veilig werken

bouwbreed Premium

Of het nu economisch goed gaat of niet, het is zaak te blijven investeren in de gezondheid en veiligheid. Niet alleen binnen de bedrijven, maar ook op collectief niveau. Cees van Vliet benadrukt dat sterke arbeidsomstandigheden voordelig zijn voor mens, bedrijf en bedrijfstak.

Investeringen gedaan door werkgevers zelf hebben grote voordelen. Immers, de bedrijven kennen hun medewerkers en de risico’s vaak zelf het best. Zo kan het werk waar nodig worden aangepast aan de specifieke omstandigheden en de capaciteiten en kwaliteiten van de individuele werknemers.

Doelen

Investeren op collectief niveau heeft ook zo zijn voordelen. Er worden doelen mee bereikt die anders onbereikbaar zijn. Zoals wetenschappelijk onderzoek, loopbaanprojecten en de begeleiding van werknemers met last van hoge werkdruk. Het individuele bedrijf kan hier het nodige aan doen. Maar door deze onderwerpen gezamenlijk beet te pakken, komt de bedrijfstak sneller, efficiënter en goedkoper tot het gewenste resultaat. En daar profiteert iedereen van; werkgevers, werknemers en de afzonderlijke sectoren. Deze voordelen ten spijt, zijn er werkgevers die vinden dat de arbozorg zo veel mogelijk aan het eigen initiatief moet worden overgelaten.
Kortom: wie wil investeren, die investeert. Wie dan niet doet, moet dat zelf weten. Dan rijzen vroeg of laat de verzuimkosten de pan uit. Projecten worden door het geslonken werknemersbestand moeilijk maakbaar. En sporadisch komt daar ook nog een boete van de arbeidsinspectie bij. Weliswaar is dit een realistisch scenario, maar niet erg sociaal. Bouwen is mensenwerk en een ieder moet zijn werk onder goede omstandigheden kunnen doen.

Verschoond

Bovendien is de ieder-voor-zich-gedachte denken op de korte termijn. Ga maar na: bedrijven die er een potje van maken, hebben een bijzonder nadelige uitwerking op de bedrijfstak in zijn geheel. Zij schaden het imago. Daarvan blijft geen branche of beroep verschoond. Het publiek denkt immers niet over de bouwnijverheid als bedrijfstak met diverse sectoren en branches. De bouw is de bouw. Als er een ongeluk bij een schildersbedrijf voorvalt, is het ‘de bouw’ die onveilig is. Een kwalijke zaak, maar nauwelijks te voorkomen.
De bedrijfstak rest geen andere mogelijkheid dan te voorkomen dat zich hoge ongeval- en verzuimcijfers voordoen. Dat werkt positief op het imago, de goodwill bij de politiek en de instroom van nieuw personeel. Vooral dit laatste is nodig. Bij een bedrijfstak als de bouw, door de zwaarte van het werk toch al kwetsbaar, mag imago nooit van de agenda verdwijnen.
In de strijd om personeel zitten andere bedrijfstakken bepaald niet stil. Met het toenemen van de aantrekkingskracht van andere sectoren neemt de noodzaak toe de bouwnijverheid te presenteren als een bedrijfstak waarin het uitstekend werken is.

Voorhanden

Gelukkig geschiedt er al veel op collectief niveau dat aan deze presentatie bijdraagt. Zoals de genoemde loopbaanprojecten, de werkdrukvoorziening voor UTA-personeel en gezamenlijke initiatieven om de instroom te verbeteren. Buiten het maken van reclame voor het werken in de bouw, zijn hier grote groepen werknemers bij gebaat.
Zie daar nóg een reden om samen voorzieningen mogelijk te maken; deze geven de individuele werknemer diverse aantrekkelijke mogelijkheden die binnen het eigen bedrijf niet voorhanden zijn.
Cees van Vliet
Algemeen directeur Arbouw
Amsterdam

Reageer op dit artikel