nieuws

Verzuimloket moet dubieuze ziekmeldingen voorkomen

bouwbreed Premium

Arboduo en de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers (Conga) beginnen een pilot waarbij werkgevers ziek personeel telefonisch of via internet kunnen aanmelden. Dat blijkt uit informatie van de Conga.

Via het zogenaamde verzuimloket, kunnen werkgevers melden wie zich ziek heeft gemeld en met welke klachten. Daarnaast kan worden aangegeven of de betreffende persoon geregeld klaagt over zijn gezondheid en of er spanningen zijn op het werk. Bij de arbodienst wordt vervolgens gekeken of in het specifieke geval met spoed de arbo-arts moet worden ingeschakeld om de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.
Het verzuimloket komt als reactie op een toename van het aantal ‘grijze’ ziekmeldingen. Dat wil zeggen dat werknemers verzuimen op grond van uiterst vage klachten. “Er zijn handige werknemers die de controleurs misleiden terwijl er eigenlijk niks of maar heel weinig aan de hand is”, zegt Truus Remkes van de Conga.
Het resultaat is dat arbodiensten soms aannemers aan de lijn krijgen die hen verwijten dat controleurs de klachten van simulanten serieus nemen waardoor die ten onrechte niet op het werk verschijnen. Roon Veugelers, directeur van Aannemingsbedrijf Pleunis uit Voorburg, is zo’n verontruste werkgever. Hij zegt gegronde klachten te hebben over Arboduo. “Een van mijn medewerkers meldde zich ziek omdat hij ’s nachts had overgegeven. Volgens mij een uiterst vage klacht, maar voor de controleur van Arboduo was het genoeg reden om hem de rest van de week vrijaf te geven. Is zo’n man arts, dat hij zo maar die beslissing kan nemen? En trouwens waarom wordt er geen rekening gehouden met de omstandigheden op het werk? Dat personeelslid waar ik het over heb, meldde zich ziek kort nadat we een moeilijk gesprek hadden gevoerd over zijn functioneren. Ik heb gerede twijfel over zijn klachten en als werkgever voel ik me door Arboduo niet serieus genomen!”

Kritiek

Een woordvoerster van Arboduo schrikt van de harde kritiek. “We proberen juist te voorkomen dat iemand zich op maandag ziek meldt met een vaag ziektebeeld en dan vervolgens een week thuisblijft. En ook moeten onze controleurs als iemand zegt ziek te zijn informeren of er problemen op het werk zijn. Als dat zo is wordt hij eerder doorverwezen naar de bedrijfsarts. Wij vinden de relatie met onze klanten heel belangrijk. We zullen de klachten van meneer Veugelers dan ook onderzoeken.” Ze voegt eraan toe dat Arboduo vorig jaar een 7,4 scoorde op het punt van arbodienstverlening.
Remkes kijkt niet op van de geïrriteerde reactie van Veugelers. “We krijgen vaker van dat soort signalen over uiteenlopende arbodiensten. Het gaat mij te ver om de schuld alleen bij deze organisaties te leggen. Je moet ook rekening houden met de mentaliteit van sommige werknemers. We verwachten dat het verzuimloket veel problemen zal oplossen. Als de proef slaagt, wordt het loket voor een bredere groep bedrijven toegankelijk.”

Reageer op dit artikel